Trần Dân Tiên, Những Mẩu Chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch


Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch.   Posted by Admin ĐN Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (NXB Thanh Niên). Bìa sách  những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch - ấn bản của ban tuyên huấn khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, năm 1962. Posted by Admin ĐN Trong cuốn Mở đầu cuốn sách của tác giả Trần Dân Tiên có đoạn: Bác Trần Dân Tiênviết rằng: Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch bằng tiếng Hoa.  Posted by Admin ĐN Bác Hồ (bút danh T. Lan) đánh máy bản thảo thứ hai và nhân viên văn phòng đáng bản thảo thứ ba. Bác Hồ chữa lại bằng tay.  Trích từ ttvnol.com. Posted by Admin ĐN Bản thảo đầu tiên Bác Hồ viết tay trên một tờ bản tin. Posted by Admin ĐN Bút tích của Bác Hồ. Posted by Admin ĐN Hồ Chí Minh truyện (chữ Hán) Tác giả: Trần Dân Tiên Người dịch: Trương Niệm Thức (chữ Hán) Bát nguyệt xuất bản xã ấn hành tại Thượng Hải vào tháng 6/1949 (thời Tưởng Giới Thạch) Cty ấn loát Gia Hoa in bản thứ nhất tiếng Hán  Bản in tiếng Việt (chính thức) đầu tiên là của NXB Văn Nghệ, Hà Nội 1955.  (Theo Giao blog) Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự Thật in và phát hành năm 1986, tác giả Trần Dân Tiên.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác