Trang phục Nam Kỳ năm 1935 (Phần 2)


Các hình vẽ của chuyên khảo trang phục người An Nam ở Nam Kỳ năm 1935

(Monographie dessinée de l'Indochine Cochinchine (năm 1935) Tome 2)

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì …. in li-tô ….và phần lớn đều tô màu ….
Nội dung tranh mô tả phong cảnh … cách sinh sống của dân nước ta vào khoảng đầu thập niên 1930s …. Nói chính xác thì có 4 bộ về xứ Bắc, 1 bộ về miền Trung, 6 bộ về miền Nam và 2 bộ về Cao Miên và Ai Lao …. Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson …. Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam …. và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm …. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này …. tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành « Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định » …..

Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943…..

Nguồn: http://www.aavh.org và manhhai flickr
Trang phục của người Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (1) Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume Robe – Pantalon  ------------  Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (2)  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Robe (Ao Dai) Turbans (Khan Ong) Pantoufles (Giay Ham Ech) »  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume – Vêtement Parapluie
Trang phục của người Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (1)
Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume Robe – Pantalon

------------

Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (2)

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Robe (Ao Dai) Turbans (Khan Ong) Pantoufles (Giay Ham Ech) »

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume – Vêtement Parapluie
Kiểu tóc và mũ của phụ nữ Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Coiffures et chapeaux de femme  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : » Au centre : chapeau conique en latanier (Non La) En bas à gauche : marmote en foulard imprimé (Khan Ran Ri) En bas à droite : marmote en madras (Khan Rang Mieng Cha) « Le Latanier (Corypha Lecomtei) avec lequel on fait les nattes à voile, les chapeaux, et qui même, depuis peu, alimente une nouvelle industrie, depuis qu’on a reconnu que ses fibres valaient celles des Palmiers employées dans d’autres pays pour confectionner des chapeaux » Manille » et » Panama » et des tissus d’ameublement…/… ». (H. Guibier – BAVH)  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Coiffure – Chapeau Femme  http\://www.aavh.org/?p=2636
Kiểu tóc và mũ của phụ nữ Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Coiffures et chapeaux de femme

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : » Au centre : chapeau conique en latanier (Non La) En bas à gauche : marmote en foulard imprimé (Khan Ran Ri) En bas à droite : marmote en madras (Khan Rang Mieng Cha) « Le Latanier (Corypha Lecomtei) avec lequel on fait les nattes à voile, les chapeaux, et qui même, depuis peu, alimente une nouvelle industrie, depuis qu’on a reconnu que ses fibres valaient celles des Palmiers employées dans d’autres pays pour confectionner des chapeaux » Manille » et » Panama » et des tissus d’ameublement…/… ». (H. Guibier – BAVH)

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Coiffure – Chapeau Femme

http\://www.aavh.org/?p=2636
Một người phụ nữ ở Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Femme cochinchinoise à sa toilette  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme – Toilette Soins du corps  http\://www.aavh.org/?p=2643
Một người phụ nữ ở Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Femme cochinchinoise à sa toilette

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme – Toilette Soins du corps

http\://www.aavh.org/?p=2643
Kiểu tóc hiện đại  Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne de femme cochinchinoise  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme Coiffure – Mode – Chignon  http\://www.aavh.org/?p=2631
Kiểu tóc hiện đại
Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne de femme cochinchinoise

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme Coiffure – Mode – Chignon

http\://www.aavh.org/?p=2631
Một phụ nữ đeo nữ trang bằng vàng có cẩn đá quý (cẩm thạch) …   Cochinchine, 1935 – Bijoux  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Bague (Ca Ra) Bracelet (Chiec Vang) Broche (Bong Co) Boucles d’oreille (MocTai) «   Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Bague Bracelet Collier Broche – Boucles d’oreille http\://www.aavh.org/?p=2644
Một phụ nữ đeo nữ trang bằng vàng có cẩn đá quý (cẩm thạch) …

Cochinchine, 1935 – Bijoux

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Bague (Ca Ra) Bracelet (Chiec Vang) Broche (Bong Co) Boucles d’oreille (MocTai) «

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Bague Bracelet Collier Broche – Boucles d’oreille
http\://www.aavh.org/?p=2644
Đồ trang sức và kiểu tóc của người Nam Kỳ năm 1935 Cochinchine, 1935 – Bijoux – Parures de tête  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction baccompagnant le dessin : « Peigne (Luoc) Cure-oreille (Moc Tai) »  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme Parure
Đồ trang sức và kiểu tóc của người Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Bijoux – Parures de tête

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction baccompagnant le dessin : « Peigne (Luoc) Cure-oreille (Moc Tai) »

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Femme Parure
Kiểu tóc hiện đại ở Nam Kỳ năm 1935  08 AP2614-Schneyder-Geuthner-T2P3b Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne
Kiểu tóc hiện đại ở Nam Kỳ năm 1935

08 AP2614-Schneyder-Geuthner-T2P3b Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne
Kiểu tóc cổ xưa   AP2613-Schneyder-Geuthner-T2P3a Cochinchine, 1935 – Coiffure ancienne de Cochinchine
Kiểu tóc cổ xưa

AP2613-Schneyder-Geuthner-T2P3a Cochinchine, 1935 – Coiffure ancienne de Cochinchine
Kiểu tóc hiện đại  AP2612-Schneyder-Geuthner-T2P2b Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne de Cochinchine
Kiểu tóc hiện đại

AP2612-Schneyder-Geuthner-T2P2b Cochinchine, 1935 – Coiffure moderne de Cochinchine
Kiểu tóc cũ của phụ nữ Nam Kỳ năm 1935 Bức ảnh lấy từ chuyên khảo Đông Dương, trường nghệ thuật Gia Định  Cochinchine, 1935 – Coiffure ancienne de femme cochinchinoise  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin – Crayon 1935 Femme Coiffure – Mode – Chignon
Kiểu tóc cũ của phụ nữ Nam Kỳ năm 1935
Bức ảnh lấy từ chuyên khảo Đông Dương, trường nghệ thuật Gia Định
Cochinchine, 1935 – Coiffure ancienne de femme cochinchinoise

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin – Crayon 1935 Femme Coiffure – Mode – Chignon
Nón cô dâu trong đám cưới ở Nam Kỳ  Cochinchine, 1935 – Coiffure de mariage  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Coiffure – Chapeau Femme Mariage  www.aavh.org/?p=2637
Nón cô dâu trong đám cưới ở Nam Kỳ
Cochinchine, 1935 – Coiffure de mariage

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.
Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Coiffure – Chapeau Femme Mariage

www.aavh.org/?p=2637
Đám cưới người Việt ở Nam Kỳ, năm 1935  Cochinchine, 1935 – Mariage annamite  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Commentaire accompagnant le dessin : « Le fiancé porte sa cassette contenant ses présents ; le garçon d’honneur porte sur un plateau, le bétel, la noix d’arec et de l’alcool, recouverts d’une étoffe écarlate. » Sur : Bétel et service à bétel, voir AP2603.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Mariage Fêtes et cérémonies
Đám cưới người Việt ở Nam Kỳ, năm 1935
Cochinchine, 1935 – Mariage annamite

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Commentaire accompagnant le dessin : « Le fiancé porte sa cassette contenant ses présents ; le garçon d’honneur porte sur un plateau, le bétel, la noix d’arec et de l’alcool, recouverts d’une étoffe écarlate. » Sur : Bétel et service à bétel, voir AP2603.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Mariage Fêtes et cérémonies
Trang phục của ba người ở Nam Kỳ năm 1935  Cách ăn mặc của nam và nữ giới Nam Kỳ xưa … Nam áo dài khăn đóng chân đi giày Gia Định …. Nữ áo dài .. bới đầu / choàng khăn … chân không / mang guốc / dép ….  Cochinchine, 1935 – Groupe de trois personnages habillés  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Commentaire accompagnant le dessin : « Homme : turban, robe, pantalon, pantoufle. Femmes : foulard, robe, pantalon en soie. » Sur « Habillement et habits dans le Viêt Nam traditionnel », voir AP2661.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin – Crayon 1935 Vêtement Mode
Trang phục của ba người ở Nam Kỳ năm 1935

Cách ăn mặc của nam và nữ giới Nam Kỳ xưa … Nam áo dài khăn đóng chân đi giày Gia Định …. Nữ áo dài .. bới đầu / choàng khăn … chân không / mang guốc / dép ….

Cochinchine, 1935 – Groupe de trois personnages habillés

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Commentaire accompagnant le dessin : « Homme : turban, robe, pantalon, pantoufle. Femmes : foulard, robe, pantalon en soie. » Sur « Habillement et habits dans le Viêt Nam traditionnel », voir AP2661.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin – Crayon 1935 Vêtement Mode
Trang phục ở Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (2)  Trang phục của đàn ông Nam Kỳ xưa …. Áo dài nhiễu Tam Giang / lụa tơ tằm … đầu đội khăn đóng hoặc khăn xếp tạo hình hình chữ “Nhân” ngay giữa trán … tay cầm dù … chân mang giày Gia Định / chân không ……     Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Robe (Ao Dai) Turbans (Khan Ong) Pantoufles (Giay Ham Ech) »  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume – Vêtement Parapluie
Trang phục ở Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Costumes annamites (2)

Trang phục của đàn ông Nam Kỳ xưa …. Áo dài nhiễu Tam Giang / lụa tơ tằm … đầu đội khăn đóng hoặc khăn xếp tạo hình hình chữ “Nhân” ngay giữa trán … tay cầm dù … chân mang giày Gia Định / chân không ……Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens. Traduction accompagnant le dessin : « Robe (Ao Dai) Turbans (Khan Ong) Pantoufles (Giay Ham Ech) »

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Costume – Vêtement Parapluie
Khăn quấn đầu của người miền quê, Nam Kỳ năm 1935 AP2608-Schneyder-Geuthner-T1P40 Cochinchine, 1935 – Coiffure de paysan
Khăn quấn đầu của người miền quê, Nam Kỳ năm 1935
AP2608-Schneyder-Geuthner-T1P40 Cochinchine, 1935 – Coiffure de paysan
Những loại guốc ở Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Chaussures – Socques (Doi Guoc)  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Chaussure Mode  http\://www.aavh.org/?p=2638
Những loại guốc ở Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Chaussures – Socques (Doi Guoc)

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Chaussure Mode

http\://www.aavh.org/?p=2638
Hài xưa, Nam Kỳ năm 1935  Cochinchine, 1935 – Sandale ancienne  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Mode  http\://www.aavh.org/?p=2640
Hài xưa, Nam Kỳ năm 1935
Cochinchine, 1935 – Sandale ancienne

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Mode

http\://www.aavh.org/?p=2640
Hài tân thời năm 1935 Cochinchine, 1935 – Sandale moderne  Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.  Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Mode  http\://www.aavh.org/?p=2639
Hài tân thời năm 1935
Cochinchine, 1935 – Sandale moderne

Notice : Monographie dessinée de l’Indochine – Ecole d’Art de Gia Dinh. (Voir AP2556). Cochinchine : Sites et gens.

Mots Clefs : Cochinchine Dessin 1935 Chaussure – Sandale Mode

http\://www.aavh.org/?p=2639
Gỏi / Bì cuốn bán rong …
Gỏi / Bì cuốn bán rong …
Một quày bán trà Quế ở góc chợ Bà Chiểu …
Một quày bán trà Quế ở góc chợ Bà Chiểu …
Xe hủ tiếu của người Tàu …
Xe hủ tiếu của người Tàu …
Lễ gia tiên …
Lễ gia tiên …
Hài thêu cườm tấm … nền vải nhung …
Hài thêu cườm tấm … nền vải nhung …
Dép có trang trí quai …
Dép có trang trí quai …
Áo thụng lễ … (của nam giới) …
Áo thụng lễ … (của nam giới) …
Áo thụng lễ … (nữ giới) …
Áo thụng lễ … (nữ giới) …

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác