Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung


Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (tiếng Anh: Quang Trung National Training Center, QTNTC) là một Quân trường cấp Quốc gia, trực thuộc Tổng cục Quân huấn trong hệ thống điều của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tồn tại từ 1953 đến 1975. Trung tâm tọa lạc tại địa phận Quán Tre, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định với mục đích đào tạo quân nhân cho QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Bài Ca Chính Thức:
Quang Trung Hành Khúc.

Lược Sử:

Trung tâm được thành lập ngày 1/4/1953 với danh xưng ban đầu là Trung tâm Huấn luyện Quán Tre. Trên danh nghĩa là Quân trường của Quân đội Quốc gia nhưng vẫn do Quân đội Pháp điều hành huấn luyện và Chỉ huy trưởng. Đến năm 1954 mới chuyển cho Quân đội Quốc gia điều hành và huấn luyện.

Ngày 1/6/1955, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Huấn luyện số 1. Ngày 1/6/1957, để kỷ niệm vị Anh Hùng Dân tộc vua Quang Trung, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra quyết định cải danh Trung tâm thành Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quang Trung.

Trung tâm Huấn luyện Quang Trung là xương sống của Quân đội. Chuyên đào tạo và huấn luyện tới 80% các binh sĩ tình nguyện và tân binh quân dịch, cung cấp cho các quân, binh chủng trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thông thường các khoá sinh được huấn luyện trong thời gian là 3 tháng.

Đảm nhận huấn luyện giai đoạn 1 (căn bản quân sự) cho các khoá sinh để sau đó gởi đến Trường chuyên môn, Trường Bộ binh hoặc Trường Hạ sĩ quan học tiếp giai đoạn 2 để trở thành sĩ quan và hạ sĩ quan. Ngoài ra Trung tâm còn huấn luyện các khoá học do Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Quân huấn giao phó.

Có những giai đoạn Trung tâm cùng với Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Lam sơn đảm nhận luôn việc đào tạo Hạ sĩ quan (Quang Trung trách nhiệm Quân khu 3 và 4, Lam Sơn trách nhiệm Quân khu 2 và 1, thời gian khoá sinh thụ huấn là 6 tháng)

Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung đã tròn trách nhiệm của mình cho đến 30/4/1975 thì chấm dứt nhiệm vụ.

Chỉ Huy Trưởng Qua Các Thời Kỳ:

1 - Trung tá Trần Tử Oai (Võ bị Tong Sơn Tây) từ 01/1954-12/1956.
Sau cùng là Tổng trưởng Thông tin.
Giải ngũ năm 1965 ở cấp Thiếu Tướng.

2 - Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ (Hạ sĩ quan Pháp) từ 12/1956-01/1958.
Giải ngũ năm 1965

3 - Thiếu tướng Mai Hữu Xuân (Liêm phóng Pháp) từ 01/1958-11/1963.
Sau cùng giữ chức Phụ tá Tổng tư lệnh Quân lực (Tổng tham mưu trưởng). Giải ngũ năm 1965 ở cấp Trung tướng

4 - Đại tá Đặng Thanh Liêm (Võ bị Viễn Đông) từ 11/1963-02/1964.
Sau cùng giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 5 BB. Giải ngũ năm 1965 ở cấp Thiếu Tướng.

5 - Trung tá Phạm văn Liễu (Địa phương Bắc Việt) từ 02/1964-03/1964.
Sau cùng giữ chức Tham vấn Hoà đàm Paris. Giải ngũ cấp Đại tá.

6 - Đại tá Nguyễn Thanh Sằng (Võ bị Huế K2) từ 03/1964-07/1964.
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh phó Quân đoàn IV. Giải ngũ năm 1973.

7 - Trung tá Vũ Ngọc Tuấn (Sĩ quan Thủ Đức) từ 07/1964-10/1964.
Sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Quân đoàn III.

8 - Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ (Võ bị Tong Sơn Tây) từ 10/1964-11/1966
Sau cùng giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Giải ngũ năm 1973.

9 - Đại tá Lê Ngọc Triển (Võ bị Huế K2) từ 11/1964-08/1969
Sau cùng là Thiếu tướng Tham mưu phó Bộ Tổng Tham Mưu.

10 - Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc (Võ bị huế K2) từ 08/1969-01/1973.
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh phó Lãnh thổ Quân khu 1.

11 - Thiếu tướng Phạm Văn Phú (Võ bị Đà Lạt K8) từ 01/1973-11/1974
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh Quân đoàn II. Tự sát ngày 30/4/1975.

12 - Thiếu tướng Trần Bá Di (Võ bị Đà Lạt K5) từ 11/1974-04/1975
Chỉ huy trưởng sau cùng.

 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ
 Hiệu Kỳ
Hiệu Kỳ


 Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung    Tân Khóa Sinh: Thành - Hiếu - Thắng - Khôi, Kim Hải và Hinh.
Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung Tân Khóa Sinh: Thành - Hiếu - Thắng - Khôi, Kim Hải và Hinh.
 Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung    Tân Khóa Sinh: Trần Thái Học và Trần Hữu Lễ
Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung Tân Khóa Sinh: Trần Thái Học và Trần Hữu Lễ
 Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung    Tân Khóa Sinh:  Trần Hữu Lễ
Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung Tân Khóa Sinh: Trần Hữu Lễ
 Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung    Tân Khóa Sinh:  Hoàng Giang & Trung 82B
Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung Tân Khóa Sinh: Hoàng Giang & Trung 82B


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác