Trường Bộ Binh Thủ Đức


------------ Cư An Tư Nguy --------------

Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức,Liên trường Võ khoa Thủ Đức hay còn gọi là Trường Bộ binh Thủ Đức (đầu tiên ở Thủ Đức, đến năm 1974 thì chuyển đến Long Thành) là một trong bốn trường đào tạo Sĩ quan cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ba trường kia là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Trường Thủ Đức hoạt động từ năm 1951 đến năm 1975.

LƯỢC SỬ :

Sau khi ký Hiệp-Ước Pháp-Việt ngày 5-6-1948 tại vịnh Hạ-Long, công nhận Việt-Nam là một quốc-gia độc-lập trong khối Liên-hiệp Pháp, Quốc trưởng Bảo Đại đã ký hiệp-ước ngày 8-3-1949 tại điện Elysée với Tổng-thống Pháp Vincent Auriol, theo đó, Pháp sẽ giúp Việt-nam thành-lập Quân- Đội Quốc-Gia.

Ngày 23-12-1950, Pháp-Mỹ-Việt ký hiệp- Định hỗ-tương, phòng-thủ và viện-trợ quân sự; theo đó, Mỹ viện-trợ cho Quốc gia Việt Nam 2 tỷ Mỹ-kim trong bốn năm, từ 1950 đến 1954 để trang bị cho Quân-đội. Cùng ngày, Nghị Định thành-lập hai trường Sĩ-quan Trừ-bị Nam- Định và Thủ- Đức được ban-hành, nhằm đào-tạo sĩ-quan ngạch trừ-bị cho Quân-Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 5-5-1951, Bộ Quốc-phòng mới thật-sự được thành-lập bằng những cơ-cấu tiên-khởi đã được phác-họa và tạm sắp-xếp từ thời chính-phủ Trung-ương Lâm-thời Nguyễn-Văn-Xuân.

Do Sắc Lệnh của Quốc Trưởng Bảo Đại ký dụ số 12 ngày15-7-1951, gọi Tổng động viên thanh niên tuổi từ 18 đến 28 đều phải nhập ngũ. Việc động-viên thành-phần sĩ-quan nhắm vào tư-nhân, công tư-chức, học-sinh, sinh-viên có bằng từ Cao Đẳng Tiểu học hay trung-học đệ nhất-cấp hoặc tương-đương trở lên. Trong đợt động-viên đầu tiên, vào năm 1951, có nhiều sinh-viên sĩ-quan đã đậu bằng tú-tài hay cử-nhân, đặc-biệt tại trường Sĩ-quan Nam-Định có 197 SVSQ (55.33%) trong số 356 SVSQ có bằng tú-tài trở lên, riêng Sinh Viên Sĩ Quan Nguyễn-Phú-Đức đã có bằng Tiến Sĩ Luật-Khoa.

Nhưng vì dự-án xây-cất trường ốc trên đồi Tăng-Nhơn-Phú chưa hoàn-tất nên khóa 1 Sĩ-quan Trừ-bị đã được khai-giảng tại hai địa-điểm ở Bắc và Nam-Việt, đó là Nam-Định và Thủ-Đức.

Khóa Sĩ-quan Trừ-bị đầu-tiên khai-giảng cùng một ngày 9-10-1951 tại Nam- Định và Thủ- Đức. Trường Sĩ-quan Trừ-bị Nam-Định huấn-luyện Sinh Viên Sĩ Quan thuộc các tỉnh từ Quảng-Trị ra Bắc.
Tại Nam-Định, trường xử-dụng một số phòng-ốc trong Camp Carreau làm nơi huấn-luyện. Camp Carreau là một căn-cứ quân-sự của Bộ chỉ-huy Quân-đội Viễn-chinh Pháp tại miền Nam, nằm trong khuôn-viên nhà máy sợi Nam-Định. Vấn-đề động Viên Sĩ Quan lúc đầu cũng gặp một vài trở-ngại như tại Nam-Định có một số khóa-sinh, sau khi hết phép vào dịp Tết Nguyên Đán, đã trở về đơn-vị trễ hay bỏ học, không trở lại trường. Vì vậy cho nên có một số Sinh Viên Sĩ Quan trong trường-hợp nói trên đã bị bắt giữ, nhưng sau lại được thả ra và đưa vào Thủ-Đức tiếp-tục học khóa 1 hay được phép thi vào trường Võ-bị Đà-Lạt.
Trường Sĩ-quan Trừ-bị Nam-Định chỉ đào-tạo được một khóa rồi đóng cửa vĩnh viễn vào năm 1952 vì tại Thủ Đức Trường lúc đó đã được xây dựng xong đủ chỗ cho cả khóa. Sinh-viên khóa 2 Nam-Định được đưa vào Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức. Trường tọa-lạc trên khu đồi Tăng Nhơn Phú, cách chợ Thủ-Đức khoảng hai cây số. Trường Sĩ-quan Trừ-bị Nam-Định được bàn-giao lại cho trường Võ-Bị Nam-Định vào khoảng cuối năm 1952.

Tại Thủ-Đức, để có đủ quân-số khẩn thành lập các đơn-vị khinh-quân thay-thế quân Pháp rút khỏi các đồn-bót, lệnh Tổng-động-viên đã được ban-hành vào ngày 1-4-1953. Theo kế-hoạch dự-trù thì việc động-viên được chia làm 4 đợt, mỗi đợt 10,000 người trong tháng, kể từ tháng 7-1953. Các thành-phần trước đây đã phục-vụ trong quân-ngũ, nay cũng bị tái-ngũ.Ngoài ra, 60,000 thanh-niên Việt-Nam cũng được lệnh nhập-ngũ để thụ-huấn hai tháng về căn-bản quân-sự, sau khi mãn-khóa, họ được trở về với gia-đình để chờ lệnh.Sự thực thì vấn-đề động-viên binh-sĩ lúc bấy giờ chỉ là một nhu-cầu chính-trị.
Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức huấn-luyện Sinh Viên Sĩ Quan trình-diện nhập-ngũ thuộc các tỉnh từ Huế trở vào Nam. Ban đầu trường tạm dựng những dẫy nhà mái lá, vách phên tre làm chỗ cho sinh-viên sĩ-quan tạm-trú.

Chương-trình huấn-luyện Sĩ-quan Trừ-bị cũng tương-tự như chương-trình đào-tạo các sĩ-quan hiện-dịch.Thời-gian huấn-luyện dài khoảng 6 tháng, không kể thời-gian thực-tập. Tính đến cuối năm 1953, Quân Đội Quốc Gia gồm có 198,000 người, trong đó 151,000 (76.27%) là chính-quy và 47,000 (23.73%) là phụ-lực-quân.

Ngày 12-8-1954, dụ số 12 ký ngày 15-7-1951 và các nghị-định liên-quan đến dụ trên đều tạm đình-chỉ cho đến khi có lệnh mới.Lệnh động-viên được tạm ngưng nhưng các quân-nhân trừ-bị vẫn được lưu-giữ.

Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ- Đức hoạt-động tới cuối tháng 4-1975, lúc đó mang tên là Trường Bộ-Binh.

Từ khóa 1 đến khóa 5, hơn 4,000 sĩ-quan được đào-tạo tốt nghiệp với cấp bực Thiếu úy, không tốt nghiệp thì tùy theo số điểm sẽ mang cấp Chuẩn úy hay Hạ sĩ quan.
Thiếu úy sau 2 năm được đương nhiên thăng Trung úy và Chuẩn úy sau 1 năm được đương nhiên thăng Thiếu úy.
Từ khóa 6 trở về sau, tốt nghiệp với cấp Chuẩn úy.

TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ TRẢI QUA BA GIAI ĐOẠN:

Giai-đoạn 1951-1955:

Để đáp-ứng nhu-cầu cán-bộ chỉ-huy các đơn-vị tân-lập cho kế-hoạch bình-định lãnh-thổ và để thay thế các sĩ-quan Pháp hiện đang chỉ-huy đơn-vị Việt-Nam, trường Sĩ-quan Trừ-bị được thành-lập vào khoảng đầu năm 1951 và khởi-sự huấn-luyện từ tháng 10-1951.

Khóa 1 Sĩ-quan Trừ-bị khai-giảng vào ngày 16-10-1951. Tại Nam-Định, sĩ-số là 356 Sinh Viên Sĩ Quan, mãn-khóa vào ngày 1-6-1952, được đặt tên là Khóa Lê-Lợi. Tại Thủ-Đức, sĩ-số khoảng 250 Sinh Viên Sĩ Quan, mãn-khóa vào ngày 31-5-1952, được đặt tên là khóa Lê-Văn-Duyệt. Tổng-cộng cả hai khóa Lê-Lợi và Lê-Văn-Duyệt có 580 tân sĩ-quan gồm 495 Thiếu-úy và 85 Chuẩn-úy.Thủ-khoa khóa Lê-Lợi là Thiếu-úy Nguyễn-Duy-Hinh và thủ-khoa khóa Lê-Văn-Duyệt là thiếu-úy Phạm-Kim-Quy. Cấp-hiệu thiếu-úy, dập theo cấp-bậc của quân-đội Pháp, là một gạch vàng hay trắng bằng kim tuyến, nằm trên hai cầu vai. “Lon” mầu trắng dành cho các sĩ-quan thuộc binh-chủng Thiết-Giáp, Quân-Cụ và Thông-Vận-Binh.Cấp-hiệu mầu vàng dành cho Bộ-binh và các binh chủng khác.

Chỉ huy trưởng đầu tiên người Việt là Đại tá Phạm Văn Cảm, xuất-thân Trường Thiếu-Sinh-quân. Trong Giai-đoạn 1951-1954, các sĩ-quan tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu-úy và có thể chọn ở lại Bộ-binh hay chuyển sang các quân-chủng Không-quân, Lục-quân hoặc binh-chủng Nhảy Dù.

Nhằm tăng-cường cho biện-pháp động-viên, ngày 12-4-1954, thủ-tướng Bửu-Lộc đã quyết-định động-viên tập-thể mọi thanh-niên sinh từ 1-1-1929 đến 31-12-1933. Hầu hết số người trong hạng tuổi này, khoảng 1,250 người đủ điều-kiện học-vấn, đã trình-diện các Bộ Tư-lệnh Quân-khu để theo học khóa khóa 4 (Khóa Cương Quyết và Cương Quyết 2) gồm 1,250 sinh-viên sĩ-quan. 900 Sinh Viên Sĩ Quan, khai-giảng vào ngày 25-3-1954 tại Trường Thủ-Đức (Khóa Cương Quyết), số 350 sinh-viên còn lại được chuyển lên Đà-Lạt thụ-huấn (Cương Quyết 2), nhưng đến ngày mãn-khóa, 1-10-1954, người ta ghi nhận chỉ còn lại 160 thiếu-úy và 99 chuẩn-úy tốt-nghiệp, gần 100 sinh-viên khác không hội đủ điều-kiện nên đã bị loại sau kỳ khảo-hạch giai-đoạn 1. Thủ-khoa Cương Quyết 2 tại Đà-Lạt là thiếu-úy Ngô-Văn-Lợi. Thời-gian huấn-luyện dành cho khóa 4 là 6 tháng nhưng khóa Cương Quyết tại Thủ-Đức mãn-khóa sau khóa Cương Quyết 2 tại Đà-Lạt đúng một tuần.

Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức đã đào-tạo hơn 4,000 sĩ-quan (từ khóa 1 đến khóa 5).

Sau khi hoàn-tất việc huấn-luyện khoá 5 Sĩ-quan Trừ-bị, Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức tạm ngưng đào-tạo Sĩ-quan Trừ-bị trong một thời-gian khoảng 2 năm do ảnh hưởng của Hiệp Định Genève ngày 20-7-1954 trong điều kiện giảm trừ quân bị.

Vào cuối năm 1955, các lớp huấn-luyện chuyên-môn như Quân-Cụ, Quân-Chánh, Thông-vận-binh, Thiết-giáp-binh, Pháo-binh, Công-binh, Truyền-tin .... lần-lượt trở thành các Trường chuyên-môn, phụ-trách huấn-luyện cán-bộ các cấp, từ hàng binh-sĩ cho đến sĩ-quan, thuộc binh-sở hay binh-chủng. Nhưng các trường hay lớp huấn-luyện chuyên-môn này vẫn được đặt dưới quyền kiểm-soát của Bộ Chỉ-Huy Trường Sĩ-quan Trừ-bị. Do đó, vào đầu năm 1957 trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức được cải-danh thành Liên-Trường Võ-Khoa Thủ-Đức gồm các quân-trường:

- Trường Bộ Binh
- Trường Thiết Giáp
- Trường Pháo Binh
- Trường Công Binh
- Trường Truyền Tin
- Trường Quân Cụ
- Trường Thông Vận Binh
- Trường Quân Chính

Riêng hai trường Pháo-Binh và Công-Binh tuy thống-thuộc Liên-trường nhưng trú-đóng tại Bình-Dương và Khoá 6 sĩ quan trừ bị được tiếp tục huấn luyện ngày 25-3-1957. Khoá 6 là khóa Sĩ-quan Trừ-bị đầu tiên kể từ ngày nước Việt-Nam bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc tại vĩ-tuyến thứ 17 bởi Hiệp-Dịnh Genève, do Pháp và Việt-Minh cùng thỏa-thuận ký-kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Đại-úy Nguyễn-Viết-Thanh, sau này là Thiếu-tướng Tư-Lệnh Quân-Đoàn IV, được chỉ-định làm giám-đốc “Trường Sĩ-quan Trừ-bị” này.Tổng-số sinh-viên sĩ-quan khóa 6 gồm khoảng 600 người kể cả 200 khóa-sinh thuộc Bảo-An-đoàn.Đặc biệt khóa này được huấn-luyện trong thời-gian 11 tháng để các tân sĩ-quan có đủ khả-năng chỉ-huy một đơn-vị cao hơn cấp trung-đội khi cần.

Cũng kể từ khóa 6 Sĩ-quan Trừ-bị, sinh-viên sĩ-quan sau khi tốt-nghiệp được mang cấp bậc Chuẩn-úy thay vì Thiếu-úy như 5 khóa trước áp-dụng quy-chế của quân-đội Pháp.Chuẩn-úy Phạm-Văn-Vĩnh Thủ-khoa khóa 6.

Giai-đoạn 1955-1963:

Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức được đổi tên thành Liên-trường Võ-khoa Thủ-Đức, ngoài sĩ-quan Bộ-binh, trường còn đào-tạo sĩ-quan Thiết-vận, Quân-chính, Quân-cụ, Quân-nhu, Quân-y, Dược, Truyền-tin, Công-binh, Thông-vận–binh (xa binh). Thời gian huấn-luyện: 38 tuần.

Từ 1955 đến1961 - Liên trường Võ-khoa Thủ-Đức cung-cấp:

- 2/3 tổng-số sĩ-quan Bộ Binh.
- 80% cán-bộ (sĩ-quan và chuyên-viên Quân Nhu)
- 89% cán-bộ Quân Cụ
- 95% cán-bộ Thiết Giáp và Truyền Tin
- 97% cán-bộ Pháo Binh
- 90% cán-bộ Công Binh

Kể từ Khóa 10 (tháng 6-1960), các khóa sinh có bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp phải qua một kỳ thi tuyển để theo học vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị.

Tháng 10-1961, một số trường chuyên-môn được tách ra.Liên Trường Võ-khoa Thủ-Đức chỉ còn ba Trường là Bộ Binh, Thiết Giáp, Vũ-thuật và Thể Dục Quân Sự.

Đầu năm 1962, Bắt đầu từ Khóa 13 điều kiện theo học Trường Sĩ Quan Trừ Bị là phải có bằng tú tài 1 trở lên. Các khóa sinh Bảo An kể từ khóa này cũng phải qua kỳ thi tuyển.

Từ tháng 10 năm 1962, Liên Trường phụ trách huấn luyện những Sĩ Quan Lục Quân (Bộ Binh) về theo học lớp Đại Đội Trưởng Bộ Binh (theo chương trình học khi tốt nghiệp được văn bằng tốt nghiệp Đại Đội Trưởng hay Bộ Binh Cao Cấp)

Ngày 1 tháng 8 năm 1963 (giữa khóa 15) Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức đổi tên thành Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và chỉ đảm trách việc đào tạo Sĩ Quan Trừ Bị cho toàn thể Lục Quân Việt Nam. Mỗi năm, Trường có ba khóa huấn-luyện.

Sau cách mạng (đảo chánh) 1-11-1963,Bảo An cải danh thành Ðịa Phương Quân.
Ngày 1 tháng 7 năm 1964, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được đổi lại danh xưng Trường Bộ Binh cho đến năm 1975.

Tháng 4 năm 1964, Trường được giao phó thêm việc huấn luyện lớp Tiểu Đoàn Trưởng Bộ Binh.
Từ năm 1951 đến 1967, mỗi năm chỉ có một khóa, đánh số từ 1 đến 27. Đến năm 1968, một năm có nhiều khóa, nên đánh số theo năm (1/68; 2/68, ...)

Giai-đoạn 1964-1975:

Sau biến-cố Tết Mậu Thân và sắc lệnh Tổng Động Viên ban hành ngày 19-6-1968, hàng năm Trường Bộ Binh Thủ-Đức đào-tạo 6 đến 8 khóa, do nhu-cầu chiến-trường.Chương-trình huấn-luyện chia thành hai giai-đoạn: Trong giai đoạn 1, khóa-sinh được gọi là Tân Khóa-Sinh Dự-bị Sĩ-quan, thụ-huấn tại Trung Tâm Huấn-Luyện Quang-Trung. Sau khi hoàn tất giai-đoạn 1, các Tân Khóa-Sinh/Dự-bị Sĩ-quan đủ tiêu-chuẩn được chuyển sang Thủ-Đức học tiếp giai-đoạn 2. Về sau, các Tân Khóa-Sinh được huấn-luyện giai-đoạn 1 ngay tại Thủ-Đức.

Trong giai-đoạn này, vì số lượng SVSQ quá lớn, thiếu trường sở và huấn-luyện-viên, nhiều khóa sĩ-quan trừ-bị đã được đào-tạo tại Trường Hạ-sĩ-quan Đồng-Đế.

Các giai đoạn học của Sinh Viên Sĩ Quan:
Chương trình huấn luyện đào tạo sĩ quan chỉ huy Trung đội gồm có 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1(18 tuần)
Bộ binh căn bản.Tác chiến cá nhân.

Cơ bản thao diễn, tác xạ, vũ khí cá nhân (Colt 45, Garant M-1, tiểu liên Thompson, trung liên Bar, Carbine M1, M2, AR-15, M-16,) Thủ lịnh các đội hình hàng dọc, hàng ngang, quả trám. Học cách chỉ huy tiểu đội.

- Giai đoạn 2 (28 tuần)

Tập chỉ huy trung đội.Chiến thuật trung đội.Vũ khí cộng đồng. Chiến thuật đánh đêm, đánh ngày, bố trí hỏa lực, các đội hình di chuyển khi hành quân, khi phòng thủ, dừng quân, hành quân đổ trực thăng, tùng thiết Thiết giáp, vượt sông, phục kích, tao ngộ chiến, xa luân chiến…

Học Chiến tranh chánh trị, Quân pháp, Lãnh đạo chỉ huy, giải tán biểu tình, bắt tù binh…Rèn luyện can đảm bằng bò hỏa lực bắn đạn thật, đi dây tử thần, tuột núi, vượt sông.

Vũ khí cộng đồng như: đại liên, súng cối 60 ly, 81 ly, súng phóng hỏa tiển, M72, M79…
Tuần lễ hành quân thực tập để ôn lại tất cả những môn học, được tổ chức bên ngoài các bãi tập.
Trong năm 1969-1970, mấy chục Sinh Viên Sĩ Quan đã chết trên những bãi tập do mìn thật của Cộng quân gài trên đường thực tập.
Quân sự là phương tiện của chính trị, Sinh Viên Sĩ Quan cũng được học về những điều sai lầm của Chủ nghĩa Cộng Sản.

Bắt đầu khoá 26, áp dụng phương pháp huấn luyện theo Bộ Binh Hoa Kỳ. Chương trình học vẫn nội dung cũ, chỉ khác biệt ở phần huấn luyện thể chất. Cụ thể là di chuyển bằng cách chạy. Vất vả nhiều cho Sinh Viên Sĩ Quan hơn. Theo kiểu Hoa Kỳ không nổi, vì thể chất của người Việt Nam nhỏ con hơn người Mỹ, do đó, có sự điều chỉnh cho hợp với thể trạng của người Việt Nam. Một sĩ quan cán bộ tốt nghiệp Fort Benning, anh Nguyễn Thượng Hà, sau một thời gian chạy theo đại đội, bị ngã gục vì kiệt sức. Giải ngũ.

Một số sĩ quan được gởi sang Mỹ học khoá Bộ Binh ở trường Fort Benning, bang Georgia, Hoa Kỳ, kéo dài 24 tuần lễ đã đào tạo hàng trăm sĩ quan làm cán bộ của Liên Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh.

Tháng 4-1974 Trường Bộ-binh Thủ-Đức chuyển sang căn cứ huấn-luyện mới tại Long-Thành (doanh trại cũ của Quân Đội Thái Lan cũ).

Đến đầu tháng 4 năm 1975, Trường Bộ Binh lại dọn về Thủ Đức. Khóa cuối cùng là khoá 3/75.

Ngày 27-4-1975 trường lại được lệnh di-tản chiến-thuật về Tăng Nhơn Phú Thủ-Đức để nghênh-cản địch-quân.dưới quyền điều-động của Đại-tá Liên-đoàn-trưởng Lộ Công Danh. Một trong những nhân-chứng có mặt tại đồi Tăng-Nhơn-Phú vào giờ chót của ngày cuối cùng, ông Minh-Tân Lê-Quảng-Trị, đã tường-thuật đại để như sau: Vào lúc 8 giờ 15’ sáng 30-4-1975, từ xa-lộ Biên-Hòa, 4 chiến-xa T-54 của CS Bắc-Việt lồng-lộn tiến nhanh về phía quân-trường Thủ-Đức, nhưng ba trong bốn chiến-xa nói trên đã bị bắn cháy ngay tại bờ rào kẽm gai bởi pháo-binh 105 ly bố-phòng trực-xạ.
Chiếc chiến-xa T-54 còn lại vượt-thoát chạy thẳng vào trung-tâm trường Thủ-Đức, dùng đại-liên 50 trên pháo-tháp bắn sối-xả vào lực-lượng phòng-thủ khiến trung-tá Ông-Văn-Tuyên, trung-sĩ I Nhân và 5 Sinh-viên sĩ-quan tử-thương, thiếu-tá Vương-Bá-Thuần và 9 người khác bị thương. Sau đó chiếc chiến-xa này chạy thẳng ra cổng số 1, tìm đường tẩu-thoát nhưng đã bị các tổ Sinh-viên Sĩ-quan xử-dụng súng phóng hỏa-tiễn M-72 bắn đứt xích.Khi chiến-xa lết ra tới Niện-Phật-đường Quảng-Đức, chợ Nhỏ, chúng quay pháo-tháp vào Trường, tiếp-tục bắn phá.
Trước tình-trạng nan-giải này, hai tân khóa-sinh, mỗi người tình-nguyện mang 4 trái lựu-đạn lân-tinh, bò ra ngoài để tiêu-diệt chiến-xa địch. Trong lúc chiếc T-54 đang nhả đạn vào Trường, hai khóa-sinh nói trên đã leo lên chiến-xa, thả lựu-đạn lân-tinh vào trong pháo-tháp khiến chiến-xa địch phát hỏa, đạn trong pháo-tháp phát nổ tung.
Chiến-tích dũng-cảm của hai tân khóa-sinh không những đã làm mọi người phải ngưỡng-phục mà còn nói lên cái khả-năng chiến-đấu siêu-việt cũng như ý-chí bất-khuất và quyết-thắng của Sinh-viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ-Đức.

Vào lúc 10 giờ 20 sáng ngày 30-4-1975, đại-tướng Dương-Văn-Minh, tổng-thống vài ngày cuối cùng của Việt-Nam Cộng-Hòa, đã ra lệnh cho Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa buông súng đầu-hàng. Tất cả cán-bộ cũng như sinh-viên, khóa-sinh, không ai bảo ai, đã lần-lượt giã-từ vũ-khí, về với gia-đình.

Phù-Hiệu Trường Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức:

Năm 1962,Phù hiệu của Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức gồm ngọn lửa hồng bao quanh thanh kiếm bạc trong nền xanh, được ghi thêm phương châm “Cư An Tư Nguy” trên phù hiệu có nghĩa là muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến lúc hiểm nguy, suy rộng ra “Muốn Hòa Bình phải chuẩn bị Chiến Tranh” do sáng kiến của Đại Tá Phan Đình Thứ, tự Lam Sơn, đương kim Chỉ Huy Trưởng Trường.

Nền xanh da trời : biểu-hiện sự thanh-khiết từ tư-tưởng đến hành-động, và ý-chí cao-cả của thanh-niên đối với quê-hương.

Ngọn Lửa Hồng : biểu-hiện lòng dũng-cảm,chí cương-quyết, đức hy-sinh.

Thanh Kiếm : biểu hiện cho Cấp Chỉ-Huy

Bốn chữ “ Cư an tư nguy” – sống yên (không quên) lo nguy, được ghi thêm vào theo đề nghị của Đại-tá Lam Sơn trong thời gian ông làm Chỉ Huy Trưởng (1962). Câu này trích từ Hệ Từ Hạ của Khổng-Tử:

Nguy giả an kỳ vĩ giả dã
Vong giả bảo kỳ tồn giả dã
Loạn giả hữu kỳ trị giả dã
Thị cố quân-tử an nhi bất vong nguy,tồn nhi bất vong vong
Tri nhi bất vong loạn
Thị dĩ nhân an nhi quốc gia khả bảo gia
Nghĩa là:
Người bị nguy là bởi cứ yên vui nơi ngôi phận mình
Bị mất là bởi chỉ tới cái hiện có
Bị loạn bởi tin cậy cái trị có sẵn,
Bởi thế, người quân-tử lúc sống yên không quên cái nguy, còn không quên lúc mất.Khi thịnh-trị không quyên cảnh loạn suy,như vậy mới yên thân mà giữ được nước nhà.
Câu từ dài ấy được rút lại còn 8 chữ: “ Cư an lự nguy, xử trị tư loạn” và gọn hơn nữa, 4 chữ: “CƯ AN TƯ NGUY”

Dây Biểu Chương Trường Sĩ-quan Trừ-bị Thủ-Đức:
Trường Bộ Binh được tuyên dương công trạng hai lần trước quân đội.Được mang dây biểu chương màu Anh Dũng Bội Tinh.

Các Vị Chỉ Huy Trưởng Liên Tiếp và Thời Gian Phục Vụ:

1. Thiếu Tướng Georges Bouillet (Thủ Đức) : 1-10-1951

2. Thiếu Tá Tilly (Nam Định) : 1-10-1951

3. Đại Tá Chalandon (Nam Định&Thủ Đức) : 5-1-1952

4. Đại Tá Phạm Văn Cảm : 01-11-1953 đến ngày 30-9-1956.

5. Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm : 30-9-1956

6. Đại Tá Nguyễn Văn Chuân : 26-5-1961

7. Thiếu Tướng Hồ Văn Tố : 27-7-1961

8. Đại Tá Phan Đình Thứ,tự Lam Sơn : 19-5-1962

9. Thiếu Tướng Trần Ngọc Tám : 3-11-1963

10. Đại Tá Bùi Hữu Nhơn : 7-4-1964

11. Chuẩn Tướng Cao Hảo Hớn : 20-11-1964

12. Đại Tá Trần Văn Trung : 20-5-1965

13. Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn :2-12-1966

14. Đại Tá Lâm Quang Thơ : 14-4-1967

15. Thiếu Tướng Phạm Quốc Thuần : 20-8-1969

16. Trung Tướng Nguyễn Văn Minh : 31-10-1973

17. Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi : 1-11-1974

18. Đại Tá Trần Đức Minh : 4-4-1975 đến 30-4-1975.

CÁC VỊ TƯỚNG XUẤT THÂN TỪ TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ :

Khóa 1 Nam-Định 219 Sĩ Quan Tốt nghiệp gồm có:

- Trung-tướng Nguyễn ĐứcThắng (Bộ Trưởng Xây Dựng Nông Thôn)
- Trung-tướng Lê Nguyên Khang (Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến)
- Trung-tướng Nguyễn Bảo Trị (Tổng Cục-trưởng Quân-Huấn)
- Thiếu-tướng Nguyễn Cao Kỳ,(Tư lệnh Không Quân,Chủ-tịch Ủy-ban Hành-pháp Trung-Ương)
- Thiếu-tướng Nguyễn Duy Hinh (Tư Lệnh Sư-Đoàn 3 Bộ-binh)
- Chuẩn-tướng Vũ Đức Nhuận (Cục Trưởng Cục An Ninh Quân Đội)
- Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng (Tư lệnh Hải Quân Vùng IV sông ngòi kiêmTư
lệnh Hạm Đội 21)
- Chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Tần (Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Không Quân)
- Chuẩn-tướng Phan Phụng Tiên (Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân)
- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Điềm (Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh)
- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Lượng (Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Không Quân)
- Chuẩn-tướng Đặng Đình Linh (Tham Mưu Phó Tiếp vận Bộ Tư Lệnh Không Quân)
- Chuẩn -tướng Nguyễn Chấn (biệt phái Bộ Canh Nông)
- Chuẩn-tướng Phạm Hữu Nhơn (Trưởng Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu)

Khóa 1 Thủ-Đức 278 Sĩ Quan Tốt nghiệp gồm có:

- Trung tướng Trần Văn Minh (Tư Lệnh Không Quân)
- Trung-tướng Đồng Văn Khuyên (Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận)
- Thiếu tướng Nguyễn khắc Bình (Tổng Giám Đốc Cảnh-Sát Quốc Gia)
- Thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan (Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia)
- Thiếu tướng Võ Xuân Lành (Tư Lệnh Phó Không Quân)
- Thiếu tướng Phan Đình Soạn (Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I Quân Khu I). Truy thăng
- Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang (Tư Lệnh Sư Đoàn 6 Không Quân)
- Chuẩn-tướng Huỳnh Bá Tính (Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Không Quân)
- Chuẩn tướng Trương Bảy (Phụ tá Đặc Biệt Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Trách Điều Hành)
- Chuẩn-tướng Huỳnh Công Thành (Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Tuy. Truy thăng.

Khóa 2 Thủ-Đức gồm có:

- Chuẩn-tướng Bùi Quý Cảo (Tổng Giám Đốc Tài-Chánh và Thanh Tra Quân Phí)
- Chuẩn tướng Nguyễn Văn Thiện (Tư Lệnh Biệt Khu Quảng Đà)
- Chuẩn -tướng Ngô Hán Đồng (Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn I). Truy thăng
- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Khương (Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phong Dinh). Truy thăng.

Khóa 3 Thủ-Đức gồm có:

- Thiếu-tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư Lệnh Quân-đoàn IV, tuẫn-tiết ngày miền Nam lọt vào tay Cộng-Sản Bắc Việt)
- Chuẩn -tướng Huỳnh Văn Lạc (Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh)
- Chuẩn tướng Nguyễn Văn Giàu (Phụ Tá Đặc Biệt Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Trách An Ninh)
- Chuẩn tướng Chung Tấn Phát (Chánh Võ Phòng Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu)

Khóa 3 Phụ Thủ-Đức (tức Khóa 9B tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt):

- Chuẩn tướng Nguyễn Bá Liên.Tư Lệnh Biệt Khu 24 Kontum. Truy thăng

Khóa 4 (gồm Cương Quyết & Cương Quyết 2 : 1,148 sĩ quan tốt nghiệp
Cương Quyết học tại Thủ-Đức.

- Trung-tướng Ngô Quang Trưởng (Tư Lệnh Quân-đoàn I)
- Thiếu-tướng Bùi Thế Lân (Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến)
- Chuẩn-tướng Lê Quang Lưỡng (Tư Lệnh Nhảy Dù)
- Chuẩn tướng Phạm Duy Tất (Tư Lệnh cuộc hành quân triệt thoái Quân Đoàn II khỏi cao nguyên)
- Chuẩn-tướng Đỗ Văn An. Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 10, Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Truy thăng
- Chuẩn-tướng Nguyễn Trọng Bảo. Tham Mưu Trưởng kiêm Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn Dù. Truy thăng
- Chuẩn-tướng Hồ Trung Hậu (Chánh Thanh Tra Quân Đoàn III Quân Khu III)

Cương Quyết 2 (từc Khóa 10B tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt):

- Chuẩn-tướng Trần Quốc Lịch (Chánh Thanh Tra Quân Đoàn IV Quân Khu IV)

Khóa 5 Thủ-Đức : 1,396 sĩ quan tốt nghiệp:

- Chuẩn-tướng Lê Văn Hưng (Tư Lệnh Phó Quân-đoàn IV, tuẫn-tiết ngày miền Nam bị cưỡng chiếm bởi Cộng Sản Bắc Việt).

Khóa 16 Thủ-Đức

- Chuẩn-tướng Cảnh Sát Trang Sĩ Tấn (Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Đô-Thành Sài Gòn).

THÀNH-QUẢ CỦA TRƯỜNG BỘ-BINH THỦ-ĐỨC:

Từ năm 1951 đến năm 1975, qua 24 năm đào tạo, đã có 87 khoá SQ/TB với 99,223 sĩ quan. Trong đó khoảng 15,000 nguời biệt-phái về các ngành chuyên môn (hầu hết là giáo chức. Đặc-biệt trong năm 1972 có 15 khóa SQTB thụ-huấn tại Nha-Trang và Thủ-Đức. Kể từ tháng 1-1968 đến tháng 12-1973, trong việc tiếp sức trường Bộ-binh Thủ-Đức, riêng trường Hạ Sĩ-quan Đồng-Đế Nha-Trang đã đào-tạo được 12,000 sĩ-quan trừ-bị. Ngoài ra, trường Bộ-binh Thủ-Đức còn phụ trách huấn luyện các khóa như sau:

- Khoá Đại Đội Trưởng: 44 khoá với 5,000 sĩ quan
- Khoá Tiểu Đoàn Trưởng và Bộ Binh Cao Cấp: 18 khoá với 1,500 sĩ quan.
Các khoá khác:
- Khoá Hoàn Hảo sĩ quan Địa Phương Quân
- Khoá bổ túc quân sự cho Sĩ quan Y, Dược sĩ trưng tập.
- Khoá đào tạo Huấn luyên viên cho hàng ngàn sĩ quan Không Quân, Hải Quân và Cảnh Sát Quốc Gia.

Theo niên giám ngày 31-1-1974, thì có 23/81 tướng lãnh xuất thân từ trường Bộ Binh.
Ngày 12-4-1954, lệnh động viên lớp tuổi 21 đến 23 vào khoá 4 với tổng số là 1,250 người. Vì Trường Thủ Đức không đủ phòng ốc, cho nên 250 người được gởi tới học tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Học xong, trở về Thủ Đức làm lễ mãn khóa.

Rời Thủ Đức có người thành chiến tướng
Cũng có người thành chiến sĩ vô danh.
Đời binh nghiệp là đường sát nghiệp
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô.”

DANH SÁCH CÁC KHÓA TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC

- Khóa 1 Nam Định: từ 15/10/1951 - 15/10/1952 tên khóa Lê Lợi - Thủ Khoa :Nguyễn Duy Hinh

- Khóa 1 Thủ Đức: từ 15/10/1951 - 15/10/1952 tên khóa Lê Văn Duyệt - Thủ Khoa Phạm Kim Quy

- Khóa 2/Phụng Sự :từ 1/10/1952 - 1/4/1953 - Thù Khoa Nguyễn Thanh Huê.

- Khóa 3/Đống Đa: từ 1/4/1953 - 1/11/1953 - Thủ Khoa Phạm Văn Mân

- Khóa 3 phụ/Đống Đa: từ 1/9/1953 - 16/3/1954 - Thủ Khoa Nguyễn Cao Trường

- Khóa 4/Cương Quyết:từ 1/12/1953 - 1/6/1954 - Nguyễn Văn Hai

- Khóa 4 phụ/Cương Quyết:từ 16/3/1954 - 1/10/1954 - Nguyễn Thanh Nguyên

- Khóa 5/Vì Dân : từ 16/6/1954 - 1/2/1955 - Thủ Khoa Nguyễn Văn Minh

- Khóa 6/Cộng Hòa : từ 25/3/1957 - 8/3/1958 - Thủ Khoa Phạm Văn Vĩnh

- Khóa 7/Nhân Vị : từ 25/6/1958 - 10/6/1958 - Thủ Khoa Nguyễn Hữu Phú

- Khóa 8/Bạch Đằng ; từ 2/3/1959 - 7/3/1960 - Thủ Khoa Phạm Thanh Nhân

- Khóa 9/Đoàn Kết ; từ 12/10/1959 - 14/11/1960 - Thủ Khoa Lương Văn Hòa

- Khóa 10/Thành Tín : từ 20/6/1950 - 14/6/1961 - Thủ Khoa Huỳnh Văn Be

- Khóa 11/Đồng Tiến : từ 9/1/1961 - 22/12/1961 - Thủ Khoa Trần Văn Ân

- Khóa 12/Trần Hưng Đạo : từ 23/10/1961 - 1/8/1962 - Thủ Khoa Nguyễn Ngọc Linh

- Khóa 13/ Ấp Chiến Lược: từ 15/3/1962 - 28/12/1962 - Thủ Khoa Trương Đình Ngữ

- Khóa 14/ Nhân Trí Dũng : từ 17/9/1962 - 14/6/1963 - Thủ Khoa Nguyễn Ngọc Diệp

- Khóa 15/ Cách Mạng: từ 25/2/1963 - 27/11/1963 - Thủ Khoa Nguyễn Lương Y

- Khóa 16/Võ Tánh : từ 27/9/1963 - 30/4/1964 - Thủ Khoa Mai Văn Men

- Khóa 17/Nguyễn Thái Học : từ 13/1/1964 - 22/10/1964 - Thủ Khoa Nguyễn Văn Long

- Khóa 18/Phan Văn Trị : từ 8/6/19/64 - 18/3/1965 - Thủ Khoa Trần Văn Ngôn

- Khóa 19/Nguyễn Huệ ; từ 23/11/1964 - 57/8/1965 - Thủ Khoa Trần Sách Dọc

- Khóa 20/Xây Dựng : từ 12/4/1965 - 22/12/1965 - Thủ Khoa Lý Công Thuần

- Khóa 20 phụ : từ 7/1965 - 1/4/1966

- Khóa 21 : từ 10/1965 - 19/10/1966

- Khóa 22:

- Khóa 23: từ 9/1966 - 6/1967

- Khóa 24: từ 1/1967 - 9/1967

- Khóa 25: từ 12/4/1967 - 5/11/1968

- Khóa 26:từ 9/1967 - 8/6/1968

- Khóa 27 : từ 26/12/1967 - 1/8/1968 - Thủ Khoa Châu Minh Ba

Các Khóa Sau Đánh Số Theo Năm Học:

Năm 1968 có 5 khóa :
Khóa 1/68 tại Nha Trang
Khóa 2/68 tại Nha Trang
Khóa 3/68 tại Thủ Ðức
Khóa 4/68 tại Thủ Ðức

Khóa 5/68 tại Thủ Ðức có 8 đai đội, sĩ số khoảng 1,500 người

Mãn khóa tại Quang Trung ngày 28 tháng 7, 1968, giai đoạn 2 tại Thủ Ðức từ 8 tháng, 10 1968 đến 25 tháng 1, 1969. Thủ khoa là Chuẩn úy Nguyễn Ðình Mô.

Khóa 6/68
Khóa 7/68 tại Thủ Ðức
Khóa 8/68 tại Thủ Ðức
Khóa 9/68 tại Thủ Ðức

Năm 1969 có 6 khóa :
Khóa 1/69 tại Thủ Ðức
Khóa 2/69 tại Nha Trang
Khóa 3/69 tại Thủ Ðức gồm 5 đại đội, mỗi đại đội có 200 người, sĩ số là 1,000 SVSQ.
Khóa này khai giảng vào tháng 3 và mãn khóa vào khoảng tháng 10, 1969.
Khóa 4/69 tại Thủ Ðức, mãn khóa tháng 7, 1970.
Khóa 5/69 tại Thủ Ðức
Khóa 6/69 tại Thủ Ðức, khai giảng tháng 7, 1970

Năm 1970 có 6 khóa :
Khóa 1/70
Khóa 2/70
Khóa 3/70
Khóa 4/70
Khóa 5/70
Khóa 6/70, 1650 SVSQ

Năm 1971 có 5 khóa :
Khóa 1/71
Khóa 2/71
Khóa 3/71
Khóa 4/71 tại Thủ Ðức, khai giảng ngày 22 tháng 8, 1971 đến ngày 2 tháng 5, 1972, tổng cộng hơn 8 tháng.
Có tên là Khóa Bình Long Anh Dũng
Khóa 5/71, Tổng số khoảng 500 SVSQ, mà 1/5 thuộc thành phần giáo chức nhưng trước ngày mãn khóa có một số được trả về nhiệm sở cũ. thời gian, địa điểm, ngày khai giảng, mãn khóa, thủ khoa được bổ sung về ngành HCTC. Khóa này có tên là Kontum kiêu hùng.

Năm 1972 có 15 khóa :

Tất cả đều tham dự chiến dịch, chia làm nhiều toán khoảng 4, 5 người đi với Ðịa phương quân và nghĩa quân để tác động tinh thần và phổ biến hiệp định Paris.Thời gian học quân sự và chiến dịch khoảng một năm.

Khóa 1/72 tại Nha Trang, do Đại tá Bùi Trạch Dần, Liên đoàn trưởng,phụ trách. Khai giảng... Lẽ ra mãn khóa ngày 8 tháng 12, 1972, nhưng vì Hiệp Ðịnh Paris nên mãi đến tháng 3,1973 mới mãn khóa.Sĩ số khoảng 700 SVSQ, hầu hết là
sinh viên Kiến Trúc nhập ngũ theo lệnh tổng động viên.

Khóa 2/72
Khóa 3/72
Khóa 4/72
Khóa 5A/72
Khóa 5B/72
Khóa 6/72 Nha Trang (Thiếu tướng Võ Văn Cảnh Chỉ Huy Trưởng Trường Ðồng Ðế)
Khóa 7/72
Khóa 8/72
Khóa 9A/72
Khóa 9B/72
Khóa 9C/72,Thủ Ðức
Khóa 10/72
Khóa 11/72 tại NhaTrang,sĩ số 922 người.khai giảng 16-10-1972,mãn khóa 2-6-1973
Khóa 12/72

Năm 1973 có 8 khóa :

Khóa 1/73 tại Thủ Ðức
Khóa 2/73 tại Thủ Ðức
Khóa 3/73 tại Long Thành
Khóa 4/73
Khóa 5/73
Khóa 6/73

Khóa 7/73 Rất đông sinh viên SQ có bằng Cử nhân và Cao học, một số lớn xin gia nhập ngành Quân Cảnh và Ðịap hương quân.Khóa học trên 11 tháng kể cả thời gian đi chiến dịch lấn đất,giành dân.

Khóa 8/73
Năm 1974 có 3 khóa :
Khóa 1/74 tại Long Thành
Khóa 2/74 tại Long Thành
Khóa 3/74 tại Long Thành

KHU BƯU CHÍNH CỦA TRƯỜNG BỘ BINH:

Để giải quyết việc thâu nhận và chuyển đạt công văn, thư tín, danh thiếp, bưu phẩm, bưu phiếu cho đơn vị và quân nhân trực thuộc. Mỗi đơn vị Quân Đội được thụ hưởng một Khu Bưu Chính (hộp thơ). Viết tắt KBC, với 4 con số ghi sau chỉ danh đơn vị đó.

KBC của Trường Bộ Binh có danh hiệu KBC 4100 trực thuộc Quân Bưu Cục Trung Ương tại Thủ Đô Sàigòn.

Hơn 80.000 cựu SVSQ Trừ Bị, khoảng trên dưới 20.000 Sĩ Quan Học Viên các Khóa cùng hàng ngàn quân nhân cơ hữu qua thời gian hiện diện tại Trường Bộ Binh khác nhau. Trong hoàn cảnh chiến tranh hàng ngày, trong tuần, mỗi tháng, không ai không mong ngóng đến tin tức của gia đình, người thân và nhất là những lá thư hồng, mực tím của người yêu xa nhà gởi đến trong lúc sống ở đồi Tăng Nhơn Phú, về sau là Long Thành.

Xem đến đây, độc giả nguyên là cựu SVSQ chắc không quên hồi tưởng lại những lúc đọc thư nhà vào giờ giải lao nơi giảng đường hoặc ngoài thao trường trong thời kỳ đào tạo để trở thành Sĩ Quan.

BÀI HÁT CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG BỘ BINH:

Nhạc phẩm THỦ ĐỨC HÀNH KHÚC của Nhạc Sĩ Hoàng Thanh là bài hát chính thức của Trường Bộ Binh.

Lễ Mãn Khóa (3/68) Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Đức dưới sự chủ tọa của Trung Tướng Vĩnh Lộc.ngày 24/11/1968.
liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

Trường Bộ Binh Thủ Đức
Quân Kỳ
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Phù Hiệu
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Nguyệt San Tường Bộ Binh Thủ Đức
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Toán Quốc Quân Kỳ
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Ban Quân Nhạc trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 4-12-1971
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Nguyễn Hoàng Duy 11 Tháng 1 2016 · SV Sĩ quan tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 4-12-1971
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Nguyễn Hoàng Duy 11 Tháng 1 2016 · SV Sĩ quan tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 4-12-1971
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Toán Quốc Quân Kỳ


Trường Bộ Binh Thủ Đức
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu , Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
ổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tham mưu trưởng BTTM Cao Văn Viên,Đại tá Lâm Quang Thơ, chỉ huy trưởng trường Bộ Binh Thủ Đức từ 4/1967 đến 8/1969 Đang Duyệt Binh


Duyệt Binh lễ tốt nghiệp Khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trên Đại Lộ Charner (sau này là Đại lộ Nguyễn Huệ) năm 1953.

- Khóa 3/Đống Đa: từ 1/4/1953 - 1/11/1953 - Thủ Khoa Phạm Văn Mân.
- Khóa 3 phụ/Đống Đa: từ 1/9/1953 - 16/3/1954 - Thủ Khoa Nguyễn Cao Trường.

Trường Bộ Binh Thủ Đức
Duyệt Binh lễ tốt nghiệp Khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trên Đại Lộ Charner (sau này là Đại lộ Nguyễn Huệ) năm 1953. - Khóa 3/Đống Đa: từ 1/4/1953 - 1/11/1953 - Thủ Khoa Phạm Văn Mân. - Khóa 3 phụ/Đống Đa: từ 1/9/1953 - 16/3/1954 - Thủ Khoa Nguyễn Cao Trường.
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Duyệt Binh lễ tốt nghiệp Khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trên Đại Lộ Charner (sau này là Đại lộ Nguyễn Huệ) năm 1953. - Khóa 3/Đống Đa: từ 1/4/1953 - 1/11/1953 - Thủ Khoa Phạm Văn Mân. - Khóa 3 phụ/Đống Đa: từ 1/9/1953 - 16/3/1954 - Thủ Khoa Nguyễn Cao Trường.
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Duyệt Binh lễ tốt nghiệp Khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trên Đại Lộ Charner (sau này là Đại lộ Nguyễn Huệ) năm 1953. - Khóa 3/Đống Đa: từ 1/4/1953 - 1/11/1953 - Thủ Khoa Phạm Văn Mân. - Khóa 3 phụ/Đống Đa: từ 1/9/1953 - 16/3/1954 - Thủ Khoa Nguyễn Cao Trường.


Trường Bộ Binh Thủ Đức
SVSQ Huỳnh Đức Hạnh
Trường Bộ Binh Thủ Đức
SVSQ Huỳnh Đức Hạnh và Huỳnh Anh Minh


Trường Bộ Binh Thủ Đức
Trịnh Quang Tuấn - Khóa 3/72 SQTBTĐ
Trường Bộ Binh Thủ Đức
Đoàn Kiệm Em - Khóa 3/72 SQTBTĐNguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác