Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế (Quân Trường Đồng Đế) của QL VNCH


Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Đồng Đế

Trường Hạ Sĩ Quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Đồng Đế hay còn được gọi là Quân Trường Đồng Đế. Cơ sở này thời Pháp thuộc là École de Commando. Năm 1955 quân đội Pháp chuyển giao lại cho Việt Nam và tên trường được đổi thành Trường Biệt động Ðội Thể dục Ðinh Tiên Hoàng.

Năm 1957 trường chính thức mang tên Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng hòa. Sau vụ tổng tấn công Tết Mậu Thân, Việt Nam Cộng hòa ra lệnh tổng động viên nên cơ sở Đồng Đế được khuếch trương, đảm nhiệm thêm việc đào tạo sĩ quan trừ bị phụ lực với trường Bộ binh Thủ Đức.

Đối với sĩ quan hiện dịch thì thí sinh nhập học phải có bằng trung học. Chương trình học là chín tháng cộng thêm ba tháng thực tập ở đơn vị tác chiến chuyên môn. Năm 1968 thì sĩ quan trừ bị nhập học thì phải có bằng Tú tài I.

Tính đến Tháng Tư năm 1975 khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ thì trường đã đào tạo 120.000 hạ sĩ quan, hơn 8.000 sĩ quan hiện dịch, 12.000 sĩ quan trừ bị cùng nhiều khóa huấn luyện quân sự cho Học viện Quốc gia Hành chánh.

Nhân vật liên quan
Đại tá Đặng Văn Sơn: Chỉ huy trưởng Quân Trường Đồng Đế 1959-1961
Đại tướng Đỗ Cao Trí: Chỉ huy trưởng Quân Trường Đồng Đế
Đại Tá Lê Văn Nhựt: Chỉ Huy Trưởng Quân Trường Đồng Đế 1967-1969

Trích từ Wikipedia
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN
Luyện tập. Posted by Admin ĐN
Luyện tập.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác