Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Quân Trường Đồng Đế


Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. theo "hệ thống quân giai" trực thuộc Tổng Cục Quân Huấn trong hệ thống điều hành tổng quát của Bộ Tổng Tham Mưu. Còn được gọi là Quân Trường Đồng Đế. Là một trong những Quân Trường bề thế, quy mô nhất Đông Nam Á và nổi tiếng là Lò Luyện Thép bởi tính chất huấn luyện kỹ lưỡng và kỷ luật cứng rắn tuyệt đối.

LỊCH SỬ:

Năm 1951, thời kỳ Quốc Gia Việt Nam (hình thành năm 1948) và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam (hình thành năm 1950). Trường được thành lập tại Vạt Cháy (Bãi Cháy) thuộc Tỉnh Quảng Yên, Bắc Việt (nay là một phường thuộc Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Ban đầu với nhiệm vụ huấn luyện Biệt Động Đội và lấy tên là Trường Biệt Động Đội.

Tháng 8 năm 1954, sau ngày đình chiến (Hiệp định Genève 20 tháng 7), trường di chuyển vào Suối Dầu, Nha Trang hợp nhất với trường huấn luyện quân sự Địa Phương số 4 với nhiệm vụ huấn luyện lớp CC1 và CC2 ngành Bộ Binh.

Giữa năm 1955, trường di chuyển về Phú Xương, Đồng Đế, Nha Trang với danh hiệu Trường Biệt Động Đội & Thể dục.

Đầu năm 1957, trường chính thức mang tên Trường Hạ sĩ Quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (sau là Trường Hạ sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa).

HỌC TRÌNH:

Trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1958, trường đảm nhận huấn luyện các khóa:
- Biệt Động Đội
- Thám Báo
- Phản Du Kích
- Thể Dục Quân Sự
- Quyền Thuật & Nhu Đạo
- Quân y Dược Sĩ
- Liên Đoàn Đặc Biệt.

Nhiệm vụ của Trường Hạ sĩ Quan từ năm 1959 tới năm 1963 huấn luyện:

- Bốn khóa Sĩ quan Đặc Biệt Hiện Dịch.
- Các khóa đào tạo Hạ Sĩ Quan Trừ Bị.
- Các khóa Hạ sĩ Quan Đặc Biệt.

Riêng các khóa Hạ Sĩ Quan Trừ Bị là mục tiêu đào tạo chính của trường, nên năm nào cũng có ít nhất 4 khóa khai giảng và nhập học, có năm lên tới 7 khóa. Có những năm Tổng Cục Quân Huấn phải đào tạo tại các Quân Trường Quang Trung và Quân Trường Lam Sơn.

Kể từ năm 1968, Trường Hạ Sĩ Quan nhận huấn luyện các khóa Sĩ Quan Trừ Bị, phụ lực với Trường Sĩ Quan Thủ Đức.

Ngoài ra, trường còn nhận huấn luyện đào tạo các lớp quân sự khác (không những đối với các thí sinh trong nước, mà còn nhận cả những thí sinh từ các nước bạn Lào và Cao Miên) do Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Quân Huấn giao phó.

Trường Hạ Sĩ Quan đã liên tục huấn luyện các khoá học như đã kể trên cho đến tháng 4 năm 1975, trường đã đào tạo được 120.000 Hạ Sĩ Quan, hơn 8.000 Sĩ Quan Hiện Dịch và 12.000 Sĩ Quan Trừ Bị cùng nhiều khoá huấn luyện quân sự cho Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.

CHỈ HUY TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ:

1 - Thiếu tá Lê Cầm 1955-1956 (sau là Trung tá)

2 - Đại tá Trần Vĩnh Đắc 1956-1957

3 - Đại tá Nguyễn Thế Như 1957-1958

4 - Trung tá Đoàn Văn Quảng 1958-1959

5 - Trung tá Đặng Văn Sơn 1959-1961 (sau là Đại tá)

6- Đại tá Đỗ Cao Trí 1961-1962

7 - Đại tá Nguyễn Văn Kiểm 1962-1963

8 - Trung tá Nguyễn Vĩnh Xuân 1963-1964 (sau là Đại tá)

9 - Thiếu tướng Nguyễn Văn Là 1964-1965

10 - Đại tá Lâm Quang Thơ 1965-1966

11 - Đại tá Phạm Văn Liễu 1966-1967

12 - Đại tá Lê Văn Nhựt 1967-1969

13 - Trung tướng Linh Quang Viên 1969-1972

14 - Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh 1972-1973

15 - Trung tướng Dư Quốc Đống 1973-1974

16 - Trung tướng Phạm Quốc Thuần 1974-1975.

(Đại tá Hồ Ngọc Cẩn: khóa 2 Đặc biệt Hiện dịch Đồng Đế 1961
Trung tá Lê Quý Dậu: khoá 3 Đặc biệt Hiện dịch Đồng Đế 1962).

Bài Hát Chính Thức: Trường Hạ Sĩ Quan Hành Khúc.

 Quân Kỳ
Quân Kỳ
 Cổng Trường
Cổng Trường
 Trung đội 1 đại đội 733 TĐ4 SVSQ K5/72B
Trung đội 1 đại đội 733 TĐ4 SVSQ K5/72B
 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế


Quân Trường Đồng Đế

 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế
 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế


SVSQ Nghĩa ĐĐ387 / Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế

 SVSQ Nghĩa ĐĐ387 / Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế
SVSQ Nghĩa ĐĐ387 / Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế
 SVSQ Nghĩa ĐĐ387 / Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế
SVSQ Nghĩa ĐĐ387 / Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế


Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.

 Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
 Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
 Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
 Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.


 Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
Khóa Ba Đình 12B/72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.
 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế
 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế
 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế
 Quân Trường Đồng Đế
Quân Trường Đồng Đế


 Khóa sinh Không quân Bảo địa và Minh mập khóa 6/68 tại Đồng Đế.
Khóa sinh Không quân Bảo địa và Minh mập khóa 6/68 tại Đồng Đế.
 Quân trường Đồng Đế
Quân trường Đồng Đế
 Đại liên 30 - Bãi Tiên.
Đại liên 30 - Bãi Tiên.
 Chuẩn úy Trần Văn Vân (bên phải), giai đoạn học sinh ngữ sau khi mãn khóa Đồng Đế.
Chuẩn úy Trần Văn Vân (bên phải), giai đoạn học sinh ngữ sau khi mãn khóa Đồng Đế.


Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế

 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
 Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế
Sinh Viên Sĩ Quan Đồng Đế


 Bút Tích của Chuẩn Tướng Cảnh /Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH.  - Các Tân chuẩn úy khóa 5/72B Tôi nồng nhiệt ngợi khen các anh.đã nổ lực học tập để xứng đáng trở thành những cán bộ Trung Đội Trưởng của Quân Lực. Tôi cầu chúc cho các anh luôn luôn gặt hái được những thành quả tốt đẹp trên đường binh nghiệp. thân ái,  (Hình do Mặc Phong Trần cung cấp)
Bút Tích của Chuẩn Tướng Cảnh /Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH. - Các Tân chuẩn úy khóa 5/72B Tôi nồng nhiệt ngợi khen các anh.đã nổ lực học tập để xứng đáng trở thành những cán bộ Trung Đội Trưởng của Quân Lực. Tôi cầu chúc cho các anh luôn luôn gặt hái được những thành quả tốt đẹp trên đường binh nghiệp. thân ái, (Hình do Mặc Phong Trần cung cấp)
 TRƯỜNG HÃ SĨ QUAN HÀNH KHÚC   Nhạc và lời: MINH CHÁNH
TRƯỜNG HÃ SĨ QUAN HÀNH KHÚC Nhạc và lời: MINH CHÁNH
 TRƯỜNG HÃ SĨ QUAN HÀNH KHÚC   Nhạc và lời: MINH CHÁNH
TRƯỜNG HÃ SĨ QUAN HÀNH KHÚC Nhạc và lời: MINH CHÁNH


Quân Trường Đồng Đế năm 1961

by John Dominis

 Quân Trường Đồng Đế năm 1961   by John Dominis
Quân Trường Đồng Đế năm 1961 by John Dominis
 Quân Trường Đồng Đế năm 1961   by John Dominis
Quân Trường Đồng Đế năm 1961 by John Dominis


Quân Trường Đồng Đế 1962

Soldiers of the South Vietnamese Army in training with the M1919 Browning machine gun in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.

(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese Army in training with the M1919 Browning machine gun in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.   (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese Army in training with the M1919 Browning machine gun in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese Army in training with the M1919 Browning machine gun in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.   (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese Army in training with the M1919 Browning machine gun in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)


 Quân Trường Đồng Đế 1962  Two soldiers performing acrobatics on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Two soldiers performing acrobatics on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese army in fight training on the beach in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. USNS LST-456, a tank landing ship of the US Navy, is moored behind them. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Villagers pack belongings on a ox cart during the Vietnam War as South Vietnamese soldier watch. The village is being evacuated as part of Operation Sunrise.
Villagers pack belongings on a ox cart during the Vietnam War as South Vietnamese soldier watch. The village is being evacuated as part of Operation Sunrise.


Quân Trường Đồng Đế 1962

Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.
(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.  (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.  (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
 Quân Trường Đồng Đế 1962  Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962.  (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Quân Trường Đồng Đế 1962 Soldiers of the South Vietnamese Army in South Vietnam, during the Vietnam War, March 1962. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)


SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

 SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
 SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
 SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
 SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
SVSQ Khóa Ba Đình 12 B / 72 Tiểu Đoàn 13 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác