Trường LA SAN TABERD


Mặt trước của trường Taberd. Posted by Admin ĐN Mặt trước của trường Taberd. Posted by Admin ĐN Một lớp của trường Taberd năm 1966. Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các Frèrest của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Các sinh hoạt của trường Taberd vào thập niên 1950. Nguồn http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=114 Posted by Admin ĐN Lasan Taberd ? bây giờ chổ này là gì ta ? trường Trần Đại Nghĩa tới giờ vẫn không khác mấy ... main hall mọi người chắc biết chỗ này rồi nhỉ ?

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác