Trường Nguyễn Ái Quốc.


Sau Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ VI (14 đến18-01-1949), thực hiện chủ trương của Đảng, Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc trở thành Trường huấn luyện cán bộ hoạt động thường xuyên. ad NH
Tháng 9-1949, trong ngày khai giảng lớp lý luận dài hạn khoá II, Cố chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm trường và ghi vào cuốn Sổ vàng nhà trường .  ad NH
Tháng 9-1949, trong ngày khai giảng lớp lý luận dài hạn khoá II, Cố chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm trường và ghi vào cuốn Sổ vàng nhà trường .
ad NH
Hồ Chí Minh với cán bộ, nhân viên trường Nguyễn Ái Quốc năm 1951 tại  xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. ad NH
Hồ Chí Minh với cán bộ, nhân viên trường Nguyễn Ái Quốc năm 1951 tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.
ad NH
Chi bộ 1 lớp học viên năm 1953 tại Việt Bắc.  ad NH
Chi bộ 1 lớp học viên năm 1953 tại Việt Bắc.
ad NH
Phạm Văn Đồng với học viên Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.  ad NH
Phạm Văn Đồng với học viên Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
ad NH
Hội trường, lớp học Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949  tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.  ad NH
Hội trường, lớp học Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
ad NH
Trường Chinh với học viên Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.  ad NH
Trường Chinh với học viên Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
ad NH

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác