Trường Sa-Ngày trước và bây giờ.


Đảo Cô Lin, nơi con tàu HQ505 lao lên khẳng định chủ quyền ngày 14-3-1988 trong làn đạn của Trung Quốc. Việc xây dựng đảo được tiến hành rất nhanh chóng. Cô Lin 2011 Đảo Phan Vinh 1988 Phan Vinh ngày nay dùng điện gió, điện mặt trời Cố Đô đốc Giáp Văn Cương thăm đơn vị xây dựng đảo Tiên Nữ, đảo xa nhất về phía Đông do Việt Nam đóng giữ Tiên Nữ hiện nay Đảo Tốc Tan 1988 mới chỉ có nhà cao chân, chưa có “lô cốt” như Cô Lin. Nhà tiếp dân của đảo Tốc Tan hiện nay Nhà báo Nguyễn Viết Thái và đồng nghiệp trên đảo Núi Le, khi đó cũng chỉ có nhà cao chân Bình minh ở Núi Le, 2011 Gạc Ma 1988, lính Việt Nam trên đảo đang bị Trung Quốc tấn công cướp đảo.  ad NH Gạc Ma 2013 nhìn từ hướng Bắc, đang bị Trung Quốc chiếm đóng. ad NH

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác