Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức của QL VNCH


Trường Bộ binh Thủ Đức

Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Trường Võ khoa Thủ Đức hay còn gọi là Trường Bộ binh Thủ Đức (đầu tiên ở Thủ Đức, đến năm 1974 thì chuyển đến Long Thành) là một trong bốn trường đào tạo sĩ quan cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ba trường kia là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Trường Thủ Đức hoạt động từ năm 1955 đến năm 1975.

Lịch sử

Trường Thủ Đức là một trong hai trường đào tạo sĩ quan trừ bị do chính quyền Quốc gia Việt Nam thành lập vào Tháng Mười năm 1951 mang tên École d’Officiers de Réserve để đào tạo nhân sự chỉ huy người Việt cho Quân đội Quốc gia Việt Nam trong Liên hiệp Pháp. Trường được xây trên đồi Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức. Năm 1952 Trường sáp nhập với trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định được chuyển từ ngoài Bắc vào. Trường Nam Định sau đó giải tán.

Khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa thành hình năm 1955 thì Trường có lập năm trường chuyên môn: Thiết giáp, Pháo binh, Công binh, Truyền tin, Quân cụ, Thông vận binh (Quân xa sau này) và Quân chánh. Năm 1961 khi chiến tranh Việt Nam ngày càng lan rộng, các trường chuyên môn càng phát triển và Trường Thủ Đức với nhiệm vụ đào tạo chung nên Trường đổi tên là Liên Trường Võ khoa Thủ Ðức cho đến khi nền Đệ nhất Cộng hòa chấm dứt. Năm 1963 Trường lại mang tên cũ: Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức nhưng đến năm 1964 trở đi thì chính thức gọi là Trường Bộ binh Thủ Đức. Học trình của Trường kéo dài chín tháng. Để nhập học, tuyển sinh phải đậu được bằng Tú tài I. Sau khi ra trường thì mang cấp chuẩn úy để phục vụ trong quân đội bốn năm.

Trong khuôn viên Trường có một đài tưởng niệm gọi là Trung nghĩa Đài ghi bốn chữ "Tổ quốc ghi ơn." Kể từ năm 1969 công việc đào tạo sĩ quan trừ bị của Trường Thủ Đức được bổ túc bởi Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thường gọi là Trường Đồng Đế ở Nha Trang.

Trường Thủ Đức giải thể vào năm 1975, khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Trong thời gian hoạt động 1953-1975, Trường Thủ Đức đã đào tạo hơn 80.000 sĩ quan trong đó khoảng 4.000 sĩ quan đặc biệt.

Các chỉ huy trưởng xuất thân từ trường
1. Đại tá Phạm Văn Cẩm
2. Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm
3. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân
4. Thiếu tướng Hồ Văn Tố
5. Đại tá Lam Sơn Phan Đình Thứ
6. Trung tướng Trần Ngọc Tám
7. Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn
8. Trung tướng Trần Văn Trung
9. Trung tướng Phạm Quốc Thuần
10. Thiếu tướng Lâm Quang Thơ
11. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi
12. Trung tướng Nguyễn Văn Minh
13. Đại tá Trần Đức Minh
14. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn
15. Đại tá Trịnh Hảo Tâm

Các vị tướng xuất thân từ trường
• Khóa 1:
1. Trung tướng Trần Văn Minh (Tư lệnh Không quân)
2. Trung tướng Đồng Văn Khuyên (Tổng Cục trưởng Quân-vận)
3. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình (Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia)
4. Chuẩn tướng Phạm Hữu Nhơn
5. Chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính
• Khóa 2:
1. Chuẩn tướng Bùi Quý Cảo (Tổng Giám đốc Tài chánh và Thanh tra Quân phí) • Khóa 3:
1. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư lệnh Quân đoàn IV)
2. Chuẩn tướng Chung Tấn Phát (Chánh Võ phòng Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa - Thủ tướng Vũ Văn Mẫu)
• Khóa 4:
1. Trung tướng Ngô Quang Trưởng (Tư lệnh Quân đoàn I)
2. Thiếu tướng Bùi Thế Lân (Tư lệnh Thủy quân Lục chiến)
3. Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng (Quyền Tư lệnh Nhảy dù)
4. Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu
5. Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch
• Khóa 5:
1. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng (Tư lệnh phó Quân đoàn IV)
• Khóa 6:
1. Chuẩn tướng Cảnh sát Trang Sĩ Tấn (Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Cảnh sát Đô thành Sài Gòn)

Trường được gọi với tên phổ biến là Trường Bộ binh Thủ Đức. Sinh viên sĩ quan tốt nghiệp được phong hàm Chuẩn úy; muốn vào học phải có chứng chỉ tú tài 1. Quân hàm cao nhất của sĩ quan tốt nghiệp sau này là Đại tá tuy nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt.

Nhân vật khác
• Họa sĩ Tạ Tỵ (Khóa 4)
• Nhà văn Văn Quang (Khóa 4)
• Trung úy Nguyễn Lương Y (Tốt nghiệp thủ khoa khóa 13), từng là thư kí riêng của tướng Nguyễn Chánh Thi, một tình báo viên được nhà nước Việt Nam công nhận liệt sĩ.

Trích từ wikipedia
Posted by Admin ĐN
Trích từ
Trích từ
Duyệt Binh Tập Dợt Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Duyệt Binh Tập Dợt
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Bản đồ ngày nay tới trường bộ binh Thủ Đức. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Bản đồ ngày nay tới trường bộ binh Thủ Đức.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Tháng 3 năm 1969.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ gắn Alpha cho tân sinh viên sĩ quan. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ gắn Alpha cho tân sinh viên sĩ quan.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Tấm hình kỷ niệm hai cha con tại quân trường Thủ Đức. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Tấm hình kỷ niệm hai cha con tại quân trường Thủ Đức.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan Thủ Đức trong một buổi diễn binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan Thủ Đức trong một buổi diễn binh.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ trao quân kỳ tại quân trường Thủ Đức. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ trao quân kỳ tại quân trường Thủ Đức.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan trường Bộ Binh Thủ Đức. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan trường Bộ Binh Thủ Đức.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Toán Quốc Quân Kỳ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Toán Quốc Quân Kỳ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Y Sĩ trưng tập thụ huấn quân sự tại trường bộ binh Thủ Đức. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Y Sĩ trưng tập thụ huấn quân sự tại trường bộ binh Thủ Đức.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của trưỡng Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của trưỡng Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức.
Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Bộ Binh Thủ Đức. Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Bộ Binh Thủ Đức.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác