Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu trước 1975


Lịch sử đã sang trang. Hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Truờng Thiếu Sinh Quân ngày nay đã trở thành trụ sở của một công ty dầu khí ở Vũng Tàu
Posted by Admin ĐN
Phù hiệu của Thiếu Sinh Quân VNCH. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Phù hiệu của Thiếu Sinh Quân VNCH.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH tại Vũng Tàu. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH tại Vũng Tàu.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân VNCH tại Vũng Tàu. Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân VNCH tại Vũng Tàu.
Posted by Admin ĐN
Bài hát Thiếu Sinh Quân VNCH Hành Khúc. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Bài hát Thiếu Sinh Quân VNCH Hành Khúc.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Dãy lầu phòng ngũ Tiểu Đoàn I và II. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Dãy lầu phòng ngũ Tiểu Đoàn I và II.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Bên trái: Dãy lầu Khu Văn Hóa, bên phải: Phòng ngũ Tiểu Đòan I và II. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Bên trái: Dãy lầu Khu Văn Hóa, bên phải: Phòng ngũ Tiểu Đòan I và II.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Dãy lầu khu Văn Hóa, phía sau là núi lớn và đài Vi Ba. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Dãy lầu khu Văn Hóa, phía sau là núi lớn và đài Vi Ba.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Dãy lầu khu Văn Hóa, phía sau là núi lớn và đài Vi Ba. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Dãy lầu khu Văn Hóa, phía sau là núi lớn và đài Vi Ba.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Toán cờ trong ngày Khai Giảng niên học mới. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Toán cờ trong ngày Khai Giảng niên học mới.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Diền hành với quân phục đại lễ. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN
Diền hành với quân phục đại lễ.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Diền hành với quân phục đại lễ. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Diền hành với quân phục đại lễ.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Khán đài danh dự - Lễ Khai Giảng niên học mới. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Khán đài danh dự - Lễ Khai Giảng niên học mới.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Cán bộ và thiếu sinh quân dưới cột cờ vàng dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Cán bộ và thiếu sinh quân dưới cột cờ vàng dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Cán bộ và thiếu sinh quân dưới cột cờ vàng. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Cán bộ và thiếu sinh quân dưới cột cờ vàng.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Khu Văn Hóa Thầy và trò. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Khu Văn Hóa Thầy và trò.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Thầy và trò sau giờ học Tae Kwon Do. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Thầy và trò sau giờ học Tae Kwon Do.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Tiếp đón đàn anh, tướng Lê văn Tỵ. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Tiếp đón đàn anh, tướng Lê văn Tỵ.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Anh và em trong ngày lễ Khai Giảng niên học mới. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Anh và em trong ngày lễ Khai Giảng niên học mới.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Tham dự diễn hành Thủ đô Sài Gòn ngày 6/11/1967.  Hình của Bettmann/Corbis. Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Tham dự diễn hành Thủ đô Sài Gòn ngày 6/11/1967. Hình của Bettmann/Corbis.
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Các chú lính tý hon đang tập tành sống đời sương gió, mưu sinh thoát hiểm, đời quân ngũ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Các chú lính tý hon đang tập tành sống đời sương gió, mưu sinh thoát hiểm, đời quân ngũ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Phái đoàn T.S.Q. Vũng Tàu tham quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Phái đoàn T.S.Q. Vũng Tàu tham quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Thiếu sinh quân tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt Đã có rất nhiều T.S.Q. rời Trường Mẹ và thụ huấn tại trường V.B.Q.G. Đà Lạt. Binh nghiệp trọn đời là truyền thống của tập thể T.S.Q./V.N .C.H..QLVNCH Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Thiếu sinh quân tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt Đã có rất nhiều T.S.Q. rời Trường Mẹ và thụ huấn tại trường V.B.Q.G. Đà Lạt. Binh nghiệp trọn đời là truyền thống của tập thể T.S.Q./V.N .C.H..QLVNCH
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Tại ngôi Trường T.S.Q. Vũng Tàu, những lính tý hon đã được nuôi dưỡng, giáo dục suốt 7 năm trường, từ khi chú lính týhon là một chú bé 11 tuổi rưỡi đến khi tôi được 18 tuổi rưỡi. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Tại ngôi Trường T.S.Q. Vũng Tàu, những lính tý hon đã được nuôi dưỡng, giáo dục suốt 7 năm trường, từ khi chú lính týhon là một chú bé 11 tuổi rưỡi đến khi tôi được 18 tuổi rưỡi.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH (KBC 4437) trong Quân Ngũ. Một lớp của liên lớp 11 niên khóa 1973-1974 chụp trước dãy phòng học tại khu văn hóa của Trường. Cậu bé Trần Quốc Toản là Thánh Tổ của tập thể TSQ Vũng Tàu. Hầu hết, các em TSQ đều sống nội trú trong trường ít nhất là 4 năm để trau dồi văn hóa, chính trị, quân sự, võ thuật, âm nhạc, và thể thao. Tạmbiệt, vĩnh biệt các bạn học của tôi, của tháng năm vui buồn thời ấu thơ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH (KBC 4437) trong Quân Ngũ.
Một lớp của liên lớp 11 niên khóa 1973-1974 chụp trước dãy phòng học tại khu văn hóa của Trường. Cậu bé Trần Quốc Toản là Thánh Tổ của tập thể TSQ Vũng Tàu. Hầu hết, các em TSQ đều sống nội trú trong trường ít nhất là 4 năm để trau dồi văn hóa, chính trị, quân sự, võ thuật, âm nhạc, và thể thao. Tạmbiệt, vĩnh biệt các bạn học của tôi, của tháng năm vui buồn thời ấu thơ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Trích từ http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1968. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1968.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1968. Posted by Admin ĐN
Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1968.
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Bộ quân phục tác chiến màu olive được các T.S.Q. sử dụng trong những buổi học quân sự, chính trị vào ngày thứ năm mỗi tuần lễ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Bộ quân phục tác chiến màu olive được các T.S.Q. sử dụng trong những buổi học quân sự, chính trị vào ngày thứ năm mỗi tuần lễ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trong bộ quân phục đại lễ, các chú lính tí hon Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và xe hoa của đơn vị đang diễn hành ngoài đường phố của Thị Xã Vũng Tàu. nhân ngày lễ Phật Đản.
Trong bộ quân phục đại lễ, các chú lính tí hon Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và xe hoa của đơn vị đang diễn hành ngoài đường phố của Thị Xã Vũng Tàu. nhân ngày lễ Phật Đản. "Tự thắng để chỉ huy" là châm ngôn của các chú lính TSQ/VNCH.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Một lớp đệ tam bên khu văn hóa niên học 1973. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Một lớp đệ tam bên khu văn hóa niên học 1973.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
T.S.Q. biểu diễn võ Thái Cực Đạo trong ngày khai giảng niên học mới, ngày tiếp nhận tân T.S.Q, và lễ ra trường của khóa đàn anh T.S.Q. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
T.S.Q. biểu diễn võ Thái Cực Đạo trong ngày khai giảng niên học mới, ngày tiếp nhận tân T.S.Q, và lễ ra trường của khóa đàn anh T.S.Q.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Bên cạnh võ Thái Cực Đạo, T.S.Q. cũng được rèn tập võ Nhu Đạo.  Posted by Admin ĐN
Bên cạnh võ Thái Cực Đạo, T.S.Q. cũng được rèn tập võ Nhu Đạo.

Posted by Admin ĐN
Dãy lầu tiểu đòan Hùng Vương và Lê Lợi. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Dãy lầu tiểu đòan Hùng Vương và Lê Lợi.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Đội Quốc Quân Kỳ của trường T.S.Q., tất cả T.S.Q. đều được mặc quân phục đại lễ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Đội Quốc Quân Kỳ của trường T.S.Q., tất cả T.S.Q. đều được mặc quân phục đại lễ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Đội Quốc Quân Kỳ của trường T.S.Q. đang tiến vào vũ đình trường trong ngày khai giảng niên học mới. Trong những ngày lễ trọng đại, tất cả T.S.Q. đều được mặc quân phục đại lễ. Posted by Admin ĐN
Đội Quốc Quân Kỳ của trường T.S.Q. đang tiến vào vũ đình trường trong ngày khai giảng niên học mới. Trong những ngày lễ trọng đại, tất cả T.S.Q. đều được mặc quân phục đại lễ.
Posted by Admin ĐN
Khu vực phạn xá của trường T.S.Q.. Nơi đây có đầy đủ bếp lò, phòng chứa lương thực, vài dãy phòng ăn dành cho T.S.Q. trong các buổi ăn trưa, buổi ăn chìều. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Khu vực phạn xá của trường T.S.Q.. Nơi đây có đầy đủ bếp lò, phòng chứa lương thực, vài dãy phòng ăn dành cho T.S.Q. trong các buổi ăn trưa, buổi ăn chìều.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Diễn hành với quân phục văn hóa. Lấy từ Giao Lưu Posted by Admin ĐN
Diễn hành với quân phục văn hóa.
Lấy từ Giao Lưu
Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH diễn binh trong Ngày Quốc Khánh 1-11-1966 tại TP Sài Gòn. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Thiếu Sinh Quân VNCH diễn binh trong Ngày Quốc Khánh 1-11-1966 tại TP Sài Gòn.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Đội túc cầu của trường T.S.Q. Vũng Tàu. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Đội túc cầu của trường T.S.Q. Vũng Tàu.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Diễn hành với quân phục học văn hóa. http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html Posted by Admin ĐN
Diễn hành với quân phục học văn hóa.
http://namrom64.blogspot.com/2012/12/hinh-xua-truong-thieu-sinh-quan-vnch.html
Posted by Admin ĐN
Trong bộ quân phục đại lễ, các chú lính tí hon Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và xe hoa của đơn vị đang diễn hành ngoài đường phố của Thị Xã Vũng Tàu. nhân ngày lễ Phật Đản.
Trong bộ quân phục đại lễ, các chú lính tí hon Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và xe hoa của đơn vị đang diễn hành ngoài đường phố của Thị Xã Vũng Tàu. nhân ngày lễ Phật Đản. "Tự thắng để chỉ huy" là châm ngôn của các chú lính TSQ/VNCH.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác