Trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt của QL VNCH


Trường Võ bị Quốc gia Đà LạtTrường Võ bị Đà Lạt hay Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt là một cơ sở đào tạo sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, hoạt động trong 25 năm (1950-1975) cho đến khi chấm dứt tồn.Ngày 1 tháng 12 năm 1948. chính phủ Quốc gia Việt Nam lập ra Trường Sĩ quan Việt Nam ở Đập Đá, Huế hầu đào tạo nhân sự chỉ huy cho Quân đội Quốc gia Việt Nam. Hai năm sau, trường sở được chuyển lên Đà Lạt với tên mới là Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt (tiếng Pháp: École militaire Inter-armes), khai giảng ngày 5 tháng 11 năm 1950.Sang thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, chính phủ Ngô Đình Diệm cải tổ lại và kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1959 theo nghị định của Bộ Quốc phòng đổi tên thành Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch cho ba quân chủng: hải quân, lục quân, và không quân cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Khác với Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức huấn luyện sĩ quan trừ bị, trường Võ bị Đà Lạt đào tạo sĩ quan chọn binh nghiệp làm chính. Ba cơ sở khác đào tạo sĩ quan cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa là Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Đồng Đế, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang.Năm 1961, cơ sở học đường mới được xây cất trên ngọn đồi 1515 ở phía bắc thành phố.Khóa họcKhi mới thành lập năm 1948 thời gian huấn luyện là chín tháng. Năm 1957 tăng lên thành 12 tháng rồi đến năm 1961 thì là hai năm. Đến giữa thập niên 1960, khóa học của Trường Võ bị Đà Lạt là chương trình 3 năm sau lại tăng lên 4 năm đào tạo, bắt đầu áp dụng năm 1966. Học trình lúc đầu tương đương với trường cao đẳng. Sinh viên mãn khóa được miễn thi nhập học vào trường đại học vì coi như hoàn tất bằng tú tài toàn phần (I & II). Đến năm 1966 thì ngang hàng với bằng cử nhân đại học, tương đương với các trường võ bị quốc tế. Hai năm đầu sinh viên mang cấp trung sĩ, hai năm sau là chuẩn úy. Sinh viên học xong 4 năm thì tốt nghiệp với cấp thiếu úy. Năm 1970 Trường cho tốt nghiệp 241 khóa sinh.Khóa học có những môn vũ khí, truyền tin, tác chiến. Lý thuyết được bổ túc với phần thực tập. Trường lấy Học viện West Point của Hoa Kỳ làm mẫu.Hai năm đầu chương trình học cho các sinh viên đều giống nhau. Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi thì tách ra ba quân chủng riêng biệt, trong đó tỷ số 1/8 thuộc Không quân, 1/8 thuộc Hải quân và 3/4 thuộc Lục quân.Sau năm 1975Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt sau khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ thì trường bị giải thể. Chính quyền mới tiếp quản cơ sở và dùng làm Học viện Quân sự, rồi đến năm 1981 thì mang tên Học viện Lục quân Đà Lạt.Trích từ wikipediaPosted by Admin ĐN
Nơi đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH Trường của những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Nơi đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH Trường
của những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Võ Bị Quốc Gia. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trường Võ Bị Quốc Gia.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Bộ quân phục lễ. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Bộ quân phục lễ.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, trong bộ quân phục đại lễ tuyệt vời. Họ là những sĩ quan tương lai ưu tú, can trường, văn võ song toàn của quân lực VNCH,..
Sinh viên sĩ quan tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, trong bộ quân phục đại lễ tuyệt vời. Họ là những sĩ quan tương lai ưu tú, can trường, văn võ song toàn của quân lực VNCH,.."Đa năng. Đa hiệu " là châm ngôn của các khóa sinh sĩ quan VBĐL.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lính duyệt binh tại trường Võ Bị Quốc Gia. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lính duyệt binh tại trường Võ Bị Quốc Gia.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Giã từ học đường bước để vào trường đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Giã từ học đường bước để vào trường đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Tân binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Tân binh.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Tân Binh Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Tân Binh
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh 1. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh 1.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh 2. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh 2.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc
Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc
Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc
Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc Posted by Admin ĐN
Trich tu Trần Tuấn Phúc
Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
khóa huấn nhục tân binh.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Chí làm trai Đông, Bắc, Nam, Tây. Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
Chí làm trai Đông, Bắc, Nam, Tây. Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể ". Giờ đây, chàng Võ Bị đã trở thành viên Thiếu Úy của quân đội sau 4 năm trui rèn dưới mái Trường Mẹ liên quân. Các sinh viên trong lễ gắn cấp bậc và mãn khóa tại Đà Lạt.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Khóa sinh sĩ quan Võ Bị Đà Lạt đang diễn hành tại Sài Gòn trong ngày Quân Lực 19/6. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Khóa sinh sĩ quan Võ Bị Đà Lạt đang diễn hành
tại Sài Gòn trong ngày Quân Lực 19/6.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Các sinh viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt đang duyệt binh tại Nha Trang ngày 14-12-1969. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Các sinh viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt đang duyệt binh tại Nha Trang ngày 14-12-1969.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt.
Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Trường Võ Bị Quốc Gia. Posted by Admin ĐN
Trường Võ Bị Quốc Gia.
Posted by Admin ĐN
Sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia. Posted by Admin ĐN
Sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia.
Posted by Admin ĐN
Tướng Lâm Quang Thi (chỉ huy trưởng của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam).
Tướng Lâm Quang Thi (chỉ huy trưởng của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam).
Hiệu kỳ của trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.  Tân thiếu úy thủ-khoa chào Quốc Trưởng Bảo Đại và nhận kiếm. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa chào Quốc Trưởng Bảo Đại và nhận kiếm.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.  Tân thiếu úy thủ-khoa chào Quốc Trưởng Bảo Đại và nhận kiếm. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa chào Quốc Trưởng Bảo Đại và nhận kiếm.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.  Tân thiếu úy thủ-khoa chào kiếm cùng với á-khoa. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa chào kiếm cùng với á-khoa.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa tuyên bố bế mạc khoá học. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa tuyên bố bế mạc khoá học.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt. http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN
Lễ Bế Mạc Khoá 1 Võ Bị Đà Lạt.
http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác