Truyền Đơn Về Tâm Lý Chiến Nhìn Từ 2 Phía Trong Thời Chiến Tranh


Mục đích căn bản của Tâm Lý Chiến (Psychological Warfare) là gây nghi ngờ và cảm xúc không tốt về tư tưởng, ý thức hệ, hoặc tín ngưỡng của phía bên kia. Sau đó chiêu dụ qua sự khuyến khích và khen thưởng hành động để phía bên kia đổi lập trường đi theo phía của mình. Tâm Lý Chiến là một phương sách chính được dùng rất thường xuyên và tối đa bởi hai phía, VNDCCH & MTGPMN và VNCH & Mỹ cùng với các nước đồng minh trong thời Chiến Tranh Việt Nam. Tuy nhiên, chiến tranh tâm lý không phải chỉ bắt đầu trong thời hiện đại mà đã được dùng từ thời xa xưa, từ Cyrus Đại Đế qua cách đối đải tử tế để lấy lòng các sắc dân đã bị mình xâm chiếm; rồi Tướng Alexander qua cách đồng hóa các nước bị chinh phục bằng văn hóa tư tưởng Hy Lạp; cho tới quân Mộng Cổ giết dân của địch thủ một cách dã man để dân sợ không dám nỗi dậy, và gây sự kinh hải trong hàng ngũ của những nước sắp sửa tới phiên bị xâm chiếm; rồi gần đây trong Thế Chiến Thứ Hai qua làn sóng radio để bảo vệ chính nghĩa và phao tin sai lạc gây hoang mang cho phía bên kia. Đa số những hình ảnh truyền đơn trong bộ ảnh này lấy được từ website www.psywarrior.com với sự chấp thuận của người cai website đó, SGM Herbert A. Friedman (Ret.). LSVNQA sẽ trưng bày các tờ truyền đơn theo từng nhóm với chú thích rõ ràng của phe nào, để khỏi gây xáo trộn cho người xem. Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Lào về tiền thưởng cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Lào về tiền thưởng cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn có hình thủ Tướng Souvanna Phouma của Hoàng Gia Lào với lời hứa bằng tiếng Lào rằng sẽ thưởng 100 ngàn kip cho tin tức về tù binh Mỹ và Lào bị bắt bở phía Pathet Lào và quân Bắc Việt. 1,5 triệu kip nếu giúp phi công Lào và Mỹ về lại phía Mỹ và Hoàng Gia Lào an toàn. Dân không cần giữ tờ này để lãnh tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn có hình thủ Tướng Souvanna Phouma của Hoàng Gia Lào với lời hứa bằng tiếng Lào rằng sẽ thưởng 100 ngàn kip cho tin tức về tù binh Mỹ và Lào bị bắt bở phía Pathet Lào và quân Bắc Việt. 1,5 triệu kip nếu giúp phi công Lào và Mỹ về lại phía Mỹ và Hoàng Gia Lào an toàn. Dân không cần giữ tờ này để lãnh tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn nói về tiền thưởng cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn nói về tiền thưởng cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn có hình thủ Tướng Souvanna Phouma của Hoàng Gia Lào với lời hứa sẽ thưởng 100 ngàn kip cho tin tức về tù binh Mỹ và Lào bị bắt bở phía Pathet Lào và quân Bắc Việt. 1,5 triệu kip nếu giúp phi công Lào và Mỹ về lại phía Mỹ và Hoàng Gia Lào an toàn. Dân không cần giữ tờ này để lãnh tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn có hình thủ Tướng Souvanna Phouma của Hoàng Gia Lào với lời hứa sẽ thưởng 100 ngàn kip cho tin tức về tù binh Mỹ và Lào bị bắt bở phía Pathet Lào và quân Bắc Việt. 1,5 triệu kip nếu giúp phi công Lào và Mỹ về lại phía Mỹ và Hoàng Gia Lào an toàn. Dân không cần giữ tờ này để lãnh tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Truyền đơn nói về tiền thưởng 1,5 triệu kip cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ, và 100 ngàn kip cho những ai mang thông tin về tù binh Hoàng Gia Lào và Mỹ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Truyền đơn nói về tiền thưởng 1,5 triệu kip cho những ai giúp tìm được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ, và 100 ngàn kip cho những ai mang thông tin về tù binh Hoàng Gia Lào và Mỹ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Lào về tiền thưởng cho những ai giúp mang về được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Lào về tiền thưởng cho những ai giúp mang về được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Việt về tiền thưởng cho những ai giúp mang về được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Hoàng Gia Lào & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Việt về tiền thưởng cho những ai giúp mang về được tù binh hoặc phi công của Hoàng Gia Lào và Mỹ bị rớt phi cơ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn bằng tiền Liên Xô của phía Mỹ sau 1975: Mặt trước của tiền Liên Xô do một nhóm thân nhân của những người lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam, được phát ra tại Việt Nam để kêu gọi dân giúp tìm tù binh Mỹ còn sót lại. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn bằng tiền Liên Xô của phía Mỹ sau 1975:
Mặt trước của tiền Liên Xô do một nhóm thân nhân của những người lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam, được phát ra tại Việt Nam để kêu gọi dân giúp tìm tù binh Mỹ còn sót lại.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn bằng tiền Liên Xô của phía Mỹ sau 1975: Mặt sau của tiền Liên Xô do một nhóm thân nhân của những người lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam, được phát ra tại Việt Nam để kêu gọi dân giúp tìm tù binh Mỹ còn sót lại, với tiền thưởng $2,4 triệu đo la. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn bằng tiền Liên Xô của phía Mỹ sau 1975:
Mặt sau của tiền Liên Xô do một nhóm thân nhân của những người lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam, được phát ra tại Việt Nam để kêu gọi dân giúp tìm tù binh Mỹ còn sót lại, với tiền thưởng $2,4 triệu đo la.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975: Cựu Dân Biểu Quốc Hội Mỹ Billy Hendon và các người bạn có thân nhân còn mất tích tại Việt Nam, đang sửa soạn thả bong bóng có chứa truyền đơn kêu gọi dân giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975:
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Mỹ Billy Hendon và các người bạn có thân nhân còn mất tích tại Việt Nam, đang sửa soạn thả bong bóng có chứa truyền đơn kêu gọi dân giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975: Bà Donna Long đang đẩy những tờ truyền đơn trên sông về phía biên giới Lào để kêu gọi dân Lào giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975:
Bà Donna Long đang đẩy những tờ truyền đơn trên sông về phía biên giới Lào để kêu gọi dân Lào giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975: Bà Lynn Hampton, một cựu y tá quân đội Mỹ tại Việt Nam, đang rãi truyền đơn trên sông Cửu Long vào tháng 10, năm 1988 để kêu gọi dân giúp tìm các tù binh Mỹ còn bị mất tích. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975:
Bà Lynn Hampton, một cựu y tá quân đội Mỹ tại Việt Nam, đang rãi truyền đơn trên sông Cửu Long vào tháng 10, năm 1988 để kêu gọi dân giúp tìm các tù binh Mỹ còn bị mất tích.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975: Truyền đơn kêu gọi dân giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam. Tiền thưởng là 2,4 triệu đô la Mỹ. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Mỹ sau 1975:
Truyền đơn kêu gọi dân giúp tìm lính Mỹ còn bị mất tích tại Việt Nam. Tiền thưởng là 2,4 triệu đô la Mỹ.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt trước của truyền đơn khuyến khích dân chỉ điểm những chổ phóng hỏa tiễn của CS để cưu dân và được tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt trước của truyền đơn khuyến khích dân chỉ điểm những chổ phóng hỏa tiễn của CS để cưu dân và được tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt sau của truyền đơn khuyến khích dân chỉ điểm những chổ phóng hỏa tiễn của CS để cưu dân và được tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt sau của truyền đơn khuyến khích dân chỉ điểm những chổ phóng hỏa tiễn của CS để cưu dân và được tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Truyền đơn nói về
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Truyền đơn nói về "một công dân yêu nước đang nhận lãnh tiền thưởng xứng đáng cho vũ khí mang nạp".
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn kêu gọi dân chỉ điểm những nơi phóng hoặc chứa hỏa tiền. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn kêu gọi dân chỉ điểm những nơi phóng hoặc chứa hỏa tiền.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn kêu gọi dân chỉ điểm những nơi phóng hoặc chứa hỏa tiền thì sẽ được tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn kêu gọi dân chỉ điểm những nơi phóng hoặc chứa hỏa tiền thì sẽ được tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn khuyến khích dân nên chỉ điểm những nơi CS có vũ khí. Người dân có thể dùng tờ này để đưa cho lính Mỹ thuộc Sư Đoạn 1 bộ binh để họ biết và cho tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn khuyến khích dân nên chỉ điểm những nơi CS có vũ khí. Người dân có thể dùng tờ này để đưa cho lính Mỹ thuộc Sư Đoạn 1 bộ binh để họ biết và cho tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn chỉ dẫn lính Mỹ hãy giúp dẫn dân tới cấp trên để họ chỉ điểm nơi có vũ khí. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn chỉ dẫn lính Mỹ hãy giúp dẫn dân tới cấp trên để họ chỉ điểm nơi có vũ khí.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Truyền đơn tiếng Lào cho dân vùng biên giới khuyến khích báo tin để lấy tiền thưởng. Mặt sau là số
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Truyền đơn tiếng Lào cho dân vùng biên giới khuyến khích báo tin để lấy tiền thưởng. Mặt sau là số "$500" là tiền thưởng cho tin tức dân đưa.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Truyền đơn tiếng Khmer cho dân vùng biên giới khuyến khích báo tin để lấy tiền thưởng. Mặt sau là số
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Truyền đơn tiếng Khmer cho dân vùng biên giới khuyến khích báo tin để lấy tiền thưởng. Mặt sau là số "$500" là tiền thưởng cho tin tức dân đưa.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt trước của tờ truyền đơn thưởng những người hồi chánh mang nạp vũ khí. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt trước của tờ truyền đơn thưởng những người hồi chánh mang nạp vũ khí.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Mặt sau của tờ truyền đơn thưởng những người hồi chánh mang nạp vũ khí, với giá trị khác nhau. Tiền đồng VNCH thời đó. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Mặt sau của tờ truyền đơn thưởng những người hồi chánh mang nạp vũ khí, với giá trị khác nhau. Tiền đồng VNCH thời đó.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ: Truyền đơn giải thích cho dân hậu quả của vũ khí khủng bố và khuyến khích dân nên báo cho chính quyền biết. Phần tiếng Anh để lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ biết khi người dân mang tờ truyền đơn này tới để đưa tin và cho cấp trên sẽ họ tiền thưởng. Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía VNCH & Mỹ:
Truyền đơn giải thích cho dân hậu quả của vũ khí khủng bố và khuyến khích dân nên báo cho chính quyền biết. Phần tiếng Anh để lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ biết khi người dân mang tờ truyền đơn này tới để đưa tin và cho cấp trên sẽ họ tiền thưởng.
Nguồn http://www.psywarrior.com/VNRewardsleaf.html
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn có hình một tù binh phi công Mỹ sau khi phi cơ bị bắn rớt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn có hình một tù binh phi công Mỹ sau khi phi cơ bị bắn rớt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói về một bức họa vẽ vào năm 1964 bởi một người tên là Thái Hòa. Truyền đơn này là một post card với mục đích để dân gửi cho người nước ngoài thấy sự hy sinh của phía MTGPMN & VNDCCH trong việc tuyên truyền lý tưởng của họ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói về một bức họa vẽ vào năm 1964 bởi một người tên là Thái Hòa. Truyền đơn này là một post card với mục đích để dân gửi cho người nước ngoài thấy sự hy sinh của phía MTGPMN & VNDCCH trong việc tuyên truyền lý tưởng của họ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn nói về lá thư của một người dân Mỹ tên Donald Charles Dawson quê tại tp. Costa Mesa, tiểu bang California, và đang làm việc tại Việt Nam. Lá thư chống chiến tranh và kêu gọi chính quyền Mỹ hãy rút quân. Nhưng lời viết tiếng Anh bị sai rất nhiều văn phạm, cho nên tờ này bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn nói về lá thư của một người dân Mỹ tên Donald Charles Dawson quê tại tp. Costa Mesa, tiểu bang California, và đang làm việc tại Việt Nam. Lá thư chống chiến tranh và kêu gọi chính quyền Mỹ hãy rút quân. Nhưng lời viết tiếng Anh bị sai rất nhiều văn phạm, cho nên tờ này bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ truyền đơn nói về lá thư của một người dân Mỹ tên Donald Charles Dawson quê tại tp. Costa Mesa, tiểu bang California, và đang làm việc tại Việt Nam. Lá thư chống chiến tranh và kêu gọi chính quyền Mỹ hãy rút quân.. Nhưng lời viết tiếng Anh bị sai rất nhiều văn phạm, cho nên tờ này bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ truyền đơn nói về lá thư của một người dân Mỹ tên Donald Charles Dawson quê tại tp. Costa Mesa, tiểu bang California, và đang làm việc tại Việt Nam. Lá thư chống chiến tranh và kêu gọi chính quyền Mỹ hãy rút quân.. Nhưng lời viết tiếng Anh bị sai rất nhiều văn phạm, cho nên tờ này bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói về những con số phần trăm tổn thất của quân đội Mỹ so sánh với số lượng lính Mỹ đổ bộ vô Việt Nam hàng năm, và kêu gọi lính Mỹ hãy tìm cách ra về trước khi bị mang đi. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói về những con số phần trăm tổn thất của quân đội Mỹ so sánh với số lượng lính Mỹ đổ bộ vô Việt Nam hàng năm, và kêu gọi lính Mỹ hãy tìm cách ra về trước khi bị mang đi.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói so sánh những khác biệt giữa những gì lãnh đạo Mỹ đã tuyên vố và thực tế đã xảy ra, và kêu gọi lính Mỹ hãy từ chối ra trận. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói so sánh những khác biệt giữa những gì lãnh đạo Mỹ đã tuyên vố và thực tế đã xảy ra, và kêu gọi lính Mỹ hãy từ chối ra trận.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói về lời kêu gọi của một người lính TQLC Mỹ tên là Bobby R. Garmore đóng quân tại Đà Nẳng. Lá thư này viết sai văn phạm nên bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói về lời kêu gọi của một người lính TQLC Mỹ tên là Bobby R. Garmore đóng quân tại Đà Nẳng. Lá thư này viết sai văn phạm nên bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói về lời kêu gọi của một người tù binh Mỹ. Lá thư này so sánh cuộc chiến tại Việt Nam với cuộc chiến dành độc lập của Mỹ. Lá thư này viết sai văn phạm và thời điểm lịch sử Mỹ, nên bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói về lời kêu gọi của một người tù binh Mỹ. Lá thư này so sánh cuộc chiến tại Việt Nam với cuộc chiến dành độc lập của Mỹ. Lá thư này viết sai văn phạm và thời điểm lịch sử Mỹ, nên bị nghi là đã được viết bởi một cán bộ tuyên truyền người Việt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nhắm vào phía lính Úc tại Việt Nam,
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nhắm vào phía lính Úc tại Việt Nam, "Lính Úc, hãt về nhà!".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn viết,
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn viết, "Hãy nói không với chiến tranh này! Hãy về nhà ngay để được sống!".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Giải Phóng Rạch Giá. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Giải Phóng Rạch Giá.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này của VNDCCH. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này của VNDCCH.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Giải Phóng Rạch Giá. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Giải Phóng Rạch Giá.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này của VNDCCH. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này của VNDCCH.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này của VNDCCH. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này của VNDCCH.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Chiến Thắng Rạch Giá. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn này được in bởi Nhà Xuất Bản Chiến Thắng Rạch Giá.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn viết, "Chừng nào tới phiên bạn?".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn này viết với mục đích thưởng những ai giết một người lính Mỹ. Mặt sau của tờ này viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn này viết với mục đích thưởng những ai giết một người lính Mỹ. Mặt sau của tờ này viết, "Thưỡng 50.000 đồng cho bất cứ ai giết Trung Úy Dick Marcinko, tên mặt xám sát nhân này đã gây ra chết chóc và quấy nhiễu tại tỉnh Châu Đốc trong dịp Tết vừa qua".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Vào ngày 3 tháng 12 năm 1965, Đai Đội I, thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được tờ này tại Đà Nẳng với tựa đề
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Vào ngày 3 tháng 12 năm 1965, Đai Đội I, thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được tờ này tại Đà Nẳng với tựa đề "Một Người Lính Đồng Đội Kêu Gọi Những Lính Mỹ Đang Tham Chiến Tại Miền Nam Việt Nam". Mặt sau ký tên Robert Garwood và ngày 20 tháng 10 năm 1965. Theo một số tài liệu thì Garwood là người đã đào ngũ và đi theo phiá MTGPMN và lấy tên Việt, Nguyễn Chiến Đấu. Theo lời của những tù binh Mỹ thì khi ở trại tù Garwood đã từng mang hình Hô Chí Minh trong người, nói tiếng Việt rất thạo, và mang súng AK47 với lựu đạn, và phát thanh tuyên truyền chống Mỹ trên radio. Sau này vễ lại Mỹ, Robert Garwood đã bị kết án đào ngũ và hợp tác với địch thù, và bị hạ xuống cấp binh nhì, bị giải ngũ nhục nhã. (dishonorably discharged).
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Vào ngày 3 tháng 12 năm 1965, Đai Đội I, thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được tờ này tại Đà Nẳng với tựa đề
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Vào ngày 3 tháng 12 năm 1965, Đai Đội I, thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được tờ này tại Đà Nẳng với tựa đề "Một Người Lính Đồng Đội Kêu Gọi Những Lính Mỹ Đang Tham Chiến Tại Miền Nam Việt Nam". Mặt sau ký tên Robert Garwood và ngày 20 tháng 10 năm 1965. Theo một số tài liệu thì Garwood là người đã đào ngũ và đi theo phiá MTGPMN và lấy tên Việt, Nguyễn Chiến Đấu. Theo lời của những tù binh Mỹ thì khi ở trại tù Garwood đã từng mang hình Hô Chí Minh trong người, nói tiếng Việt rất thạo, và mang súng AK47 với lựu đạn, và phát thanh tuyên truyền chống Mỹ trên radio. Sau này vễ lại Mỹ, Robert Garwood đã bị kết án đào ngũ và hợp tác với địch thù, và bị hạ xuống cấp binh nhì, bị giải ngũ nhục nhã.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Robert Garwood, lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc Trung Đoàn 3 USMC. Người đã viết thư kêu gọi lính Mỹ chống chiến tranh và đã từng phát thanh chống Mỹ trên radio của MTGPMN. Sau này khi về Mỹ vào tháng 3 năm 1979, Robert Garwood đã bị kết án đào ngũ và hợp tác với địch thù, và bị hạ xuống cấp binh nhì, bị giải ngũ nhục nhã. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Robert Garwood, lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc Trung Đoàn 3 USMC. Người đã viết thư kêu gọi lính Mỹ chống chiến tranh và đã từng phát thanh chống Mỹ trên radio của MTGPMN. Sau này khi về Mỹ vào tháng 3 năm 1979, Robert Garwood đã bị kết án đào ngũ và hợp tác với địch thù, và bị hạ xuống cấp binh nhì, bị giải ngũ nhục nhã.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nói về một người tù binh Mỹ thuộc Trung đoàn 11 Thiết Giáp Mỹ tên là John Sexton. Không biết rõ là người lính này thực sự viết lá thư chống chiến tranh này hay là tên của mình bị ghép vào một là thư do MTGPMN làm ra. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nói về một người tù binh Mỹ thuộc Trung đoàn 11 Thiết Giáp Mỹ tên là John Sexton. Không biết rõ là người lính này thực sự viết lá thư chống chiến tranh này hay là tên của mình bị ghép vào một là thư do MTGPMN làm ra.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyên đơn viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyên đơn viết, "Lính Mỹ, nếu bạn muốn về nhà sớm! Chính quyền Mỹ đã bắt buộc phải ngừng vô điều kiện việc thả bom, pháo kích trên miền Bắc Việt Nam và đã chấp nhận ngồi bàn để nói chuyện vớt MTGPMN. Đây là một thắng lợi vĩ đại cho nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình và công chính khắp thế giới, những người Mỹ tiến bộ, gia đình bạn và tất cả trong hàng ngũ bạn đã chống lại chiến tranh và đòi hỏi hoà bình. Cơ hội hòa bình đã sắp tới, bạn đã có hy vọng được về nhà và sống hạnh phúc với gia đình của bạn..."
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn viết, "Chính quyền Mỹ đã gửi bạn tới miền Nam Việt Nam để làm bia đở đạn cho nhóm Thiệu Kỳ thối nát. Hàng vạn người Mỹ trẻ đã không bao giờ gặp lại người thân của mình. Tại Sao? Bạn hãy ủng hộ cuộc tranh đấu chống Thiệu Kỳ để bạn có thể về nhà.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước tờ truyền đơn viết,
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước tờ truyền đơn viết, "Chính sách của Mặt Trận về tù binh của Mỹ và các nước vệ tinh của Mỹ tại Việt Nam. Theo lòng nhân đạo và khoan hồng của MTGPN, Bộ Chỉ Huy Tối Cao của MTGPMN đã tuyên bố những điểm như sau: 1. Lính và sĩ quan của Mỹ và các nước vệ tinh bỏ súng xuống trong trận chiến sẽ không bị giết và sẽ được chở về nơi an toàn".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau tờ truyền đơn viết,
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau tờ truyền đơn viết, "2. Tù binh sẽ được đối đãi tử tế, sẽ không bi tra tấn hoặc chửi mắng và sẽ được chăm sóc thuốc meng nếu bị bệnh. 3. Họ sẽ được dùng tất cả đồ đạc của họ như là vàng, đồng hồ, bút viết và những đồ kỷ niệm riêng tư. 4. Tù binh sẽ được trao đổi tin tức và viết thư cho thân nhân bạn bè của họ. 5. Những thương binh trên chiến trường sẽ được băng bó và chửa lành bởi Mặt Trận. 6. Những lính chết trên chiến trường sẽ được an táng đàng hoàng và mồ mả sẽ được chăm sóc. Bô Chỉ Huy Tối Cao MTGPMN".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn của MTGPMN. Một điều cũng nên nhớ, truyền đơn của Mỹ và Đồng Minh không có in cờ vc, bởi vì họ không muốn hình cờ bị VC cắt ra để cho lính giữ trong túi hầu nhắc nhở lòng yêu nước của họ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn của MTGPMN. Một điều cũng nên nhớ, truyền đơn của Mỹ và Đồng Minh không có in cờ vc, bởi vì họ không muốn hình cờ bị VC cắt ra để cho lính giữ trong túi hầu nhắc nhở lòng yêu nước của họ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn của MTGPMN dùng để nhắc nhở dân chúng về học thuyết chính trị của MT. Tờ này viết vào dịp Tết năm 1966. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn của MTGPMN dùng để nhắc nhở dân chúng về học thuyết chính trị của MT. Tờ này viết vào dịp Tết năm 1966.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn bằng tiếng Việt cho dân chúng xem. Một phần tờ này viết
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn bằng tiếng Việt cho dân chúng xem. Một phần tờ này viết "Tổng Tấn Công và Nổi Dậy Đồng Loạt. Hãy cùng nhau giết Mỹ Ngụy. Miền Bắc bắn rơi 3.300 phi cơ".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn bằng tiếng Việt có hình một người Mỹ rớt và hố sâu, dưới hố có hình phi cơ B52, ám chỉ Việt Nam là một hố sâu sẽ chôn vùi Mỹ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn bằng tiếng Việt có hình một người Mỹ rớt và hố sâu, dưới hố có hình phi cơ B52, ám chỉ Việt Nam là một hố sâu sẽ chôn vùi Mỹ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn có hình một người đàn bà đang nằm trong giường đắp mền để gợi ý cho lính Mỹ và Việt của phía bên kia rằng, người yêu đang ở nhà chờ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn có hình một người đàn bà đang nằm trong giường đắp mền để gợi ý cho lính Mỹ và Việt của phía bên kia rằng, người yêu đang ở nhà chờ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Mỹ và Việt để cả hai lính Mỹ và Việt của phía bên kia có thể đọc. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ truyền đơn viết bằng tiếng Mỹ và Việt để cả hai lính Mỹ và Việt của phía bên kia có thể đọc.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn nhắm vào Sư Đoàn 1 Kỳ Binh Mỹ. Quá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết, nhưng đại khái kêu gọi lính của sư đoàn này hãy đòi chính quyền gửi mình về nhà và đừng tuân theo lệnh cấp trên. Truyền đơn này in ra sau khi tướng chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Việt Nam, William Westmoreland đã về nước nhận chức vụ mới, bởi vì tờ truyền đơn này nói về tướng Abrams người thay thế tướng Westmoreland. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn nhắm vào Sư Đoàn 1 Kỳ Binh Mỹ. Quá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết, nhưng đại khái kêu gọi lính của sư đoàn này hãy đòi chính quyền gửi mình về nhà và đừng tuân theo lệnh cấp trên. Truyền đơn này in ra sau khi tướng chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Việt Nam, William Westmoreland đã về nước nhận chức vụ mới, bởi vì tờ truyền đơn này nói về tướng Abrams người thay thế tướng Westmoreland.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn của MTGPMN nói về nước Mỹ đang thi hành một cuộc chiến tranh xâm lăng chống lại miền Nam Việt Nam. Nước Mỹ đã bơm hàng tỉ đô la nhưng lại tạo ra hàng ngàn lính Mỹ bị chết hoặc bị thương tích. Chính quyền Mỹ đã đang thua và sẽ thua hoàn toàn. Tờ này cũng kêu gọi Mỹ rút lui để người miền Nam Việt Nam lo việc của họ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn của MTGPMN nói về nước Mỹ đang thi hành một cuộc chiến tranh xâm lăng chống lại miền Nam Việt Nam. Nước Mỹ đã bơm hàng tỉ đô la nhưng lại tạo ra hàng ngàn lính Mỹ bị chết hoặc bị thương tích. Chính quyền Mỹ đã đang thua và sẽ thua hoàn toàn. Tờ này cũng kêu gọi Mỹ rút lui để người miền Nam Việt Nam lo việc của họ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn do MTGPMN in. Vì auá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết. Đại khái tờ này chỉ trích chính sách của TT Johnson và Nixon đối với chiến tranh Việt Nam. Tờ này nói hơi quá khi viết,
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn do MTGPMN in. Vì auá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết. Đại khái tờ này chỉ trích chính sách của TT Johnson và Nixon đối với chiến tranh Việt Nam. Tờ này nói hơi quá khi viết, "Chỉ hai tháng từ 30 tháng ba năm 1970 cho tới 30 tháng 5 năm 1970, hơn 30 ngàn lính Mỹ bị giết trên chiến trường Đông Dương...đang dẫn nền kinh tế Mỹ tới chổ sạt nghiệp..."
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ truyền đơn do MTGPMN in. Vì auá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết. Đại khái tờ này cũng kêu gọi lính Mỹ hãy đòi Nixon rút quân đội khỏi Việt Nam và đòi phải chấm dứt chiến tranh lập tức. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ truyền đơn do MTGPMN in. Vì auá nhiều chữ nên không có giờ dịch hết. Đại khái tờ này cũng kêu gọi lính Mỹ hãy đòi Nixon rút quân đội khỏi Việt Nam và đòi phải chấm dứt chiến tranh lập tức.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn của MTGPMN tại miền trung vào năm 1970. Tờ này viết
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn của MTGPMN tại miền trung vào năm 1970. Tờ này viết "Hãy tham gia chiến đấu để cứu lấy mạng sống của bạn và danh dự của nước Mỹ. Chính phủ Mỹ đã nhìn nhận chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến xếp hạng ba về tổn thương. Cho tới 10g tối ngày 31 tháng 3, tổng cộng lính Mỹ chết la 33.639, 100.000 bị thương. Cũng nên lưu ý rằng những con số tổn thương chính quyễn Mỹ nêu ra luôn luôn thấp hơn sự thật rất nhiều. Nixon vẫn tiếp tục lao đầu vào cuộc chiến đẩm máu, tốn kém, bất công này chỉ làm đổ thêm máu của thế hệ trẻ người Mỹ. Cha mẹ, vợ con của bạn ở quê nhà đang lo về bạn..."
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn này hình như của một nhóm phản chiến gọi là Hôi Đồng Diễn Hành Hòa Bình cho Việt Nam Đường Số 5 (Fith Avenue Vienam Peace Parad Committee tại thành phố Nữu Ước, Mỹ). Tờ này gom lại những tin tức của những tờ báo Mỹ vào năm 1966. Có lẽ tờ này được gửi qua Việt Nam rồi vc lấy được và in lại. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn này hình như của một nhóm phản chiến gọi là Hôi Đồng Diễn Hành Hòa Bình cho Việt Nam Đường Số 5 (Fith Avenue Vienam Peace Parad Committee tại thành phố Nữu Ước, Mỹ). Tờ này gom lại những tin tức của những tờ báo Mỹ vào năm 1966. Có lẽ tờ này được gửi qua Việt Nam rồi vc lấy được và in lại.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn của MTGPMN nói về sự khoan dung và nhân đạo của Mặt Trận đối vớ những tù binh và người lính Ngụy và Mỹ đi theo Mặt Trận. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn của MTGPMN nói về sự khoan dung và nhân đạo của Mặt Trận đối vớ những tù binh và người lính Ngụy và Mỹ đi theo Mặt Trận.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH: Tờ truyền đơn của MTGPMN nói về sự khoan dung và nhân đạo của Mặt Trận đối vớ những tù binh và người lính Mỹ đi theo Mặt Trận. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn MTGPMN & VNDCCH:
Tờ truyền đơn của MTGPMN nói về sự khoan dung và nhân đạo của Mặt Trận đối vớ những tù binh và người lính Mỹ đi theo Mặt Trận.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ ttruyền đơn của MTGPMN có hình nghĩa trang, phi cơ Mỹ bị bắn rớt, các quan tài lính Mỹ, và hình dân phản chiến. Đằng sau viết
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ ttruyền đơn của MTGPMN có hình nghĩa trang, phi cơ Mỹ bị bắn rớt, các quan tài lính Mỹ, và hình dân phản chiến. Đằng sau viết "Vào tháng 11 năm 1962, cựu TT Eisenhower đã tuyên bố rằng sau nhiều năm chiến tranh, cuộc chiến bởi quân viễn chinh Mỹ tại Á Châu sẽ không bao giờ được thắng. Vào tháng 12 năm 1962, cố TT Keneday cũng tuyên bố cuộc chiến tranh chống du kích tại miền Nam Việt Nam rất khó khăn, và nước Mỹ đang ở trong một đường hầm mà chưa thấy lối ra".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ ttruyền đơn của MTGPMN báo cho lính Mỹ biết đài radio của Mặt Trận và giờ phát thanh. Quá nhiều chữ nên Admin không có giờ để dịch, nhưng đại khái kêu gọi lính Mỹ đừng tham gia trận chiến, hãy đòi trở về, đừng là người cuối cùng phải chết trong cuộc chiến dơ bẩn này. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ ttruyền đơn của MTGPMN báo cho lính Mỹ biết đài radio của Mặt Trận và giờ phát thanh. Quá nhiều chữ nên Admin không có giờ để dịch, nhưng đại khái kêu gọi lính Mỹ đừng tham gia trận chiến, hãy đòi trở về, đừng là người cuối cùng phải chết trong cuộc chiến dơ bẩn này.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ ttruyền đơn của MTGPMN báo cho lính Mỹ biết đài hai radio với tầng số và giờ phát thanh: Đài Phát Thanh Giải Phóng của MTGPMN mỗi tối thứ bảy, 9g tới 9g15, và sáng chúa nhật, 8g tới 8g30; và Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội lúc 7g sáng, 4g30 chiều trừ ngày chúa nhật, và tối 8g, 9g, 9g30 và 10g30. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ ttruyền đơn của MTGPMN báo cho lính Mỹ biết đài hai radio với tầng số và giờ phát thanh: Đài Phát Thanh Giải Phóng của MTGPMN mỗi tối thứ bảy, 9g tới 9g15, và sáng chúa nhật, 8g tới 8g30; và Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội lúc 7g sáng, 4g30 chiều trừ ngày chúa nhật, và tối 8g, 9g, 9g30 và 10g30.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Lịch bỏ tuối của MTGPMN, mặt trước viết
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Lịch bỏ tuối của MTGPMN, mặt trước viết "Chúc Mừng Năm Mới 1969".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Lịch bỏ tuối của MTGPMN, mặt sau là lịch với lời kêu gọi,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Lịch bỏ tuối của MTGPMN, mặt sau là lịch với lời kêu gọi, "Hãy để người Việt lo việc riêng của họ. Còn bao nhiêu ngày nữa? Hãy tự tạo cho mình một cơ hội, hãy rời khỏi ngay đây để mà sống!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này được in bởi nước đồng minh Cộng Sản Đông Đức (East Germany). Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này được in bởi nước đồng minh Cộng Sản Đông Đức (East Germany).
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này được in bởi nước đồng minh Cộng Sản Đông Đức (East Germany). Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này được in bởi nước đồng minh Cộng Sản Đông Đức (East Germany).
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Thiệp chúc mừng Giáng Sinh của MTGPMN kêu gọi dân Mỹ hãy đòi TT Nixon chấm dứt chiến tranh với vô điều kiện, phải rút quân Mỹ và quân đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam, và hãy để miền Nam Việt Nam tự lo chuyện của họ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Thiệp chúc mừng Giáng Sinh của MTGPMN kêu gọi dân Mỹ hãy đòi TT Nixon chấm dứt chiến tranh với vô điều kiện, phải rút quân Mỹ và quân đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam, và hãy để miền Nam Việt Nam tự lo chuyện của họ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Thiệp chúc mừng Giáng Sinh của MTGPMN viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Thiệp chúc mừng Giáng Sinh của MTGPMN viết, "Hy vọng anh sẽ trở về còn sống".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn của MTGPMN, bìa trước hình một bà mẹ khóc trên quan tài của đứa con bị chết tại Việt Nam. Hình bìa sau về một người lính bị khủng hoảng tình thần (Post Traumatic Stress Syndrome).  Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn của MTGPMN, bìa trước hình một bà mẹ khóc trên quan tài của đứa con bị chết tại Việt Nam. Hình bìa sau về một người lính bị khủng hoảng tình thần (Post Traumatic Stress Syndrome).
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này tìm được vào năm 1969. Mặc trước viết chữ lớn
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này tìm được vào năm 1969. Mặc trước viết chữ lớn "Những người này có còn gặp lại vào dịp ngày Hiền Mẫu tới hay không? Và những năm tới hay không? Hay là họ sẽ bị hy sinh trong cuộc chiến đang bành trướng tại Á Châu?"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này tìm được vào năm 1969. Mặt sau viết tiếng Anh sai chính tả,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này tìm được vào năm 1969. Mặt sau viết tiếng Anh sai chính tả, "Con ơi...Hãy trở về nhà! Đừng để mẹ phải khổ đau lo âu rằng con sẽ chết không vinh quang trong cuộc chiến dơ bẩn này!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Cuốn này có 8 trang, bià trước viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Cuốn này có 8 trang, bià trước viết, "Những cuộc chiến thắng vang dội của chúng ta (MTGPMN)". Bên trong là một hồi ký của một người lính vc nói về những thất bại của lính Mỹ trong những trận chiến, "Ngày 18-26 tháng 6 năm 1966, 1042 lính dù thuộc sư đoàn 101 Mỹ và Sư Đòan 1 Kỳ Binh Mỹ đã bị giết hoặc tổn thương bởi quân MTGPMN tại Tuy An, tỉnh Phú Yên."
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này tìm được vào năm 1966 và viết cho người Việt,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này tìm được vào năm 1966 và viết cho người Việt, "Ngày 1 tháng 2 năm 1966, một đơn vị lính Mỹ thuộc sư đoàn không vận số I đi càn quét vùng bắc Bồng Sơn (Bình Định) bị các lực lượng võ trang giải phóng chặn đánh. Chúng hoảng hốt bảo nhau chạy tán loạn. Ai thắng ai ở miên Nam Việt Nam?"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Sách của phía MTGPMN & VNDCCH: Sách này tìm được tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1968. Những cuốn sách này dùng để huấn luyện các đội viên của MTGPMN. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Sách của phía MTGPMN & VNDCCH:
Sách này tìm được tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1968. Những cuốn sách này dùng để huấn luyện các đội viên của MTGPMN.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Sách của phía MTGPMN & VNDCCH: Sách này tìm được tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1968. Những cuốn sách này dùng để huấn luyện các đội viên của MTGPMN. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Sách của phía MTGPMN & VNDCCH:
Sách này tìm được tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1968. Những cuốn sách này dùng để huấn luyện các đội viên của MTGPMN.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn của MTGPMN,
Truyền đơn của MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn của MTGPMN, "Bạn đi vô rồi đi ra bằng quan tài".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn,
Truyền đơn của MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn, "Hãy đòi TT Nixon phải chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam lập tức và vô điều kiện. Hãy đòi lính Mỹ và các lính ngọai quốc khác phải rút lui ngay. Hãy để người miền Nam Việt Nam lo việc của họ."
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ truyền đơn viết cho lính Mỹ. Tờ này viết vài câu nói của một số lãnh đạo Mỹ và ông Nguyễn Cao Kỳ để ám chỉ đây là cuộc chiến vô nhân đạo, và kêu gọi lính Mỹ hãy rời khỏi VN để người miền Nam Việt Nam tự lo vấn đề của người Việt. Admin không có giờ để dịch. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ truyền đơn viết cho lính Mỹ. Tờ này viết vài câu nói của một số lãnh đạo Mỹ và ông Nguyễn Cao Kỳ để ám chỉ đây là cuộc chiến vô nhân đạo, và kêu gọi lính Mỹ hãy rời khỏi VN để người miền Nam Việt Nam tự lo vấn đề của người Việt. Admin không có giờ để dịch.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn có hình những quan tài của lính Mỹ bị chết tại VN và đang sắp gửi về Mỹ. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn có hình những quan tài của lính Mỹ bị chết tại VN và đang sắp gửi về Mỹ.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của tờ truyền đơn viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của tờ truyền đơn viết, "Thang máy đi lên và đi xuống, nhưng thang máy của Johnson chỉ có một đường đi cho bạn...Đó là đi xuống hòm gỗ thông (nếu họ tìm được xác của bạn)".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn với phần trước viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn với phần trước viết, "Johnson hy vọng gì ở tại Việt Nam? Xuất bản bởi MTGPMN". Một phần của bìa sau viết, "Hãy từ chối đừng đi ra chiến trường, hãy đòi được trở về quê hương bạn, hãy để cho người miền Nam Việt Nam lo lấy vấn đề của họ. Đó là cách tốt nhất để có hòa bình tại Việt Nam".
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của truyền đơn viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của truyền đơn viết, "Những người lính Mỹ trẻ tại Việt Nam, địch thù của họ là Washington. Không phải chỉ có một mình các bạn là chán chiến tranh này!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt sau của truyền đơn kể lại những lời cuối cùng của một binh nhì Mỹ, David Carnevale khoảng 3 ngày trước khi bị chết trận
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt sau của truyền đơn kể lại những lời cuối cùng của một binh nhì Mỹ, David Carnevale khoảng 3 ngày trước khi bị chết trận "Con chán, rất chán những gì con đã làm, và những gì đã xảy ra cho đồng bạn của coni. Con cảm thấy tôi như là một người đã 100 tuổi. Sự may mắn sinh mạng của con đã gần hết, xin ba hãy giúp những gì có thể được cho con với. Ba ơi! Con không muốn chết! Xin ba hãy giúp con thoát khỏi đây!" Có điều là không ai biết những lời viết này là thật hay chỉ là lời tạo ra để tuyên truyền.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này tìm được tại tỉnh Quảng Nam năm 1970,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này tìm được tại tỉnh Quảng Nam năm 1970, "Các nhà trí thức, sinh viên, và những người cấp tiến trên khắp nước Mỹ không muốn ủng hộ cuộc chiến này. Họ không muốn con em họ chết một cách vô ích như 35.000 lính Mỹ đã bỏ mình tại Việt Nam vì quyền lợi ích kỷ của Nixon. Họ tuyệt đối lên án chiến tranh của Nixon và đòi chấm dứt chiến tranh, hãy rút lui tất cả lính Mỹ. Là những người lính trên chiến trường Việt Nam, tại sao bạn bắt phải bị chết trong cuộc chiến dơ bẩn của Nixon?"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này tìm được trên xác của một du kích vc vào ngày 1 tháng 9 năm 1966. Tờ này nói về mùa Giáng Sinh để hy vọng làm mất tinh thần của lính Mỹ,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này tìm được trên xác của một du kích vc vào ngày 1 tháng 9 năm 1966. Tờ này nói về mùa Giáng Sinh để hy vọng làm mất tinh thần của lính Mỹ,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này của MTGPMN nhắm vào lính Mỹ da đen.
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này của MTGPMN nhắm vào lính Mỹ da đen. "Trong cuộc chiến bạn bị bắt phải: Đi trước, rút lui cuối cùng, ở ngoài bìa, làm những công việc cực nhọc nhất và nguy hiểm nhất! Tại Việt Nam, lính Mỹ da đen tỷ lệ tổn thương cao hơn lính Mỹ da trắng...Hãy qua bên MTGPMN, bạn sẽ được tiếp đãi tử tế và sẽ được giúp trở về Mỹ hoặc tị nạn chính trị tại một nước khác. Hãy đòi về nhà ngay lập tức! Cuộc tranh đấu xác thật là ở Mỹ!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này phím họa nói về lính Mỹ da đen,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này phím họa nói về lính Mỹ da đen, "Ở Mỹ, người da đen phải đứng cuối hàng nhưng ở Việt Nam thì khác, chúng tôi cho các bạn đứng trước hết!!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này của MTPGMN viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này của MTPGMN viết, "Cách thực hành của "Dân Chủ", 11% dân Mỹ là da đen, 30% lính Mỹ là da đen, 40% lính Mỹ chết là da đen. Nếu bạn đọc tờ này, bạn là một trong số 30% đó. Hãy đứng ngoài phần 40% kia! Đi về nhà!
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Tờ này cũng nhắm về lính Mỹ da đen.
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Tờ này cũng nhắm về lính Mỹ da đen. "20 triệu dân của bạn ở Mỹ đang bị lạm dụng, đàn áp, bóc lột, cư xử thô bạo, và bị giết bởi chính quyền kỳ thị. Bạn vẫn biết rồi chứ? Dân Việt và dân đa đen có một kẻ thù chung, đó là nhóm Mỹ khích chiến và chính phủ kỳ thị Johnson, Dean Rusk, McNamara, Westmoreland....Hảy chống lại bất cự lệnh nào bắt bạn phải đi hành quân, pháo kích, thả bom, hay khủng bố nhân dân Việt Nam! Hãy tranh đấu cho quyền trở về nhà của bạn! Hoà bình cho Việt Nam!
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Mặt trước của tờ truyền đơn có hình một người biểu tình da đen ở Mỹ bị cảnh sát bắt. Nguồn www.psywarrior.com Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Mặt trước của tờ truyền đơn có hình một người biểu tình da đen ở Mỹ bị cảnh sát bắt.
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH: Truyền đơn tìm được bởi một người lính Mỹ trước cửa một hầm vào tháng 6 năm 1966, trong cuộc hành quân Apache. Tờ này viết,
Truyền đơn phía MTGPMN & VNDCCH:
Truyền đơn tìm được bởi một người lính Mỹ trước cửa một hầm vào tháng 6 năm 1966, trong cuộc hành quân Apache. Tờ này viết, "Lời lãi gì nhóm Johnson, McNamara đã mang lại từ chiến tranh Việt Nam cho nhóm tư bản Mỹ? Hàng ngàn triệu đô la! Nhưng nó mang lại gì cho nước USA và dân Mỹ? Không mang lại gì hết ngoài sự mất mát tiếng tăm, danh dự và yêu chuộng của khắp thế giới. Còn nó mang lại gì cho bạn? Sự cực khổ, xấu hổ, tàn tật, chết chóc!"
Nguồn www.psywarrior.com
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác