Tuyên Cáo Về Việc Đặt Quốc Hiệu Việt Nam Của Hoàng Đế Nguyễn Thế Tổ Năm 1804


#Quốchiệu
TUYÊN CÁO VỀ VIỆC ĐẶT QUỐC HIỆU VIỆT NAM
CỦA HOÀNG ĐẾ NGUYỄN THẾ TỔ NĂM 1804

Tên gọi Việt Nam lần đầu tiên chính thức trở thành quốc hiệu của nước ta vào năm 1804. Nó được xác lập bởi một văn bản pháp lý quan trọng (chiếu) của Nhà Nguyễn, niên hiệu Gia Long thứ 3 (cách đây 216 năm) và đã được thông báo cho Nhà Thanh.
Nguyễn Thế Tổ sai sứ sang xin triều đình Nhà Thanh phong ấn. Cái ấn mang dòng chữ Hán “Việt Nam quốc vương” (các triều trước là “An Nam quốc vương”) được truyền cho các thế hệ con cháu kế vị về sau.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại phong kiến phương Bắc thừa nhận quốc hiệu của nước ta, một hoạt động ngoại giao đặc biệt khẳng định tư cách độc lập của một quốc gia có chủ quyền.
Nguyên văn bài Tuyên cáo về việc đặt quốc hiệu mới của Hoàng đế Nguyễn Thế Tổ, nội dung như sau:

“Xuống chiếu cho thần dân trong thiên hạ đều biết:
Trẫm nghĩ, xưa nay các bậc đế vương dựng nước, ắt có đặt quốc hiệu để tỏ sự đổi mới, hoặc nhân tên đất lúc mới khởi lên, hoặc dùng chữ nghĩa tốt đẹp, xét trong sử sách chứng cớ đã rõ ràng. Nước ta: sao chùa Dực, chân, cõi Việt hùng cường. Từ lâu đã có tên Văn Lang, Vạn Xuân còn thô kệch. Đến đời Đinh Tiên Hoàng gọi là Đại Cồ Việt nhưng người Trung Quốc vẫn gọi là Giao Chỉ. Từ thời Lý về sau, quen dùng tên An Nam do nhà Tống phong cho ngày trước. Tuy thế, vận hội dù có đổi thay nhưng trải qua bao đời vẫn giữ theo tên cũ, thực là trái với nghĩa chân chính của việc dựng nước vậy. Trẫm nối nghiệp xưa, gây dựng cơ đồ, bờ cõi đất đai rộng nhiều hơn trước. Xem qua sổ sách, trẫm xét núi sông nên đặt tên tốt để truyền lâu dài… Ban đổi tên An Nam làm nước Việt Nam, đã tư sang Trung Quốc biết rõ.
Từ nay trở đi, cõi Viêm bang bền vững, tên hiệu tốt đẹp gọi truyền, ở trong bờ cõi đều hưởng phúc thanh ninh.
Vui thay, cõi Xuân Thu nhất thống đã truyền khắp bốn phương, gồm ân huệ lâu dài đều hưởng, còn nhiều muôn phúc.
Vậy, nay bá cáo rộng khắp để mọi người đều biết.
Nay chiếu”.

Nguồn tham khảo:
- Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1996.
- Báo Quân đội nhân dân.Nguồn : group Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam (The history of Vietnam)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác