Tuyển Thủ Xe Đạp Nam Việt Nam Trước 1975


Niềm Tự Hào Cho Môn Thể Thao Xe Đạp Việt Nam Thời Bấy Giờ
6-9-1968, Đà Lạt, Nam VN -- Các tay đua xe đạp Bùi Văn Hoàng (áo trắng) và Trương Kim Hùng (áo vàng) vượt qua một số binh sĩ Nam VN khi họ luyện tập tại Đà Lạt Cao nguyên miền Trung VN. Không bao lâu nữa cả hai sẽ lên đường tới Mexico City để tranh tài trong môn marathon xe đạp Olympic 200 km.Thời Bấy giờ Miền Nam Việt Nam Tự Do hầu như các Môn Thể Thao điều đạt thành tích và tham dự các địa hội thể thao tầm cỡ Thế Giới
6-9-1968, Đà Lạt, Nam VN -- Các tay đua xe đạp Bùi Văn Hoàng (áo trắng) và Trương Kim Hùng (áo vàng) vượt qua một số binh sĩ Nam VN khi họ luyện tập tại đây ở Cao nguyên miền Trung VN. Không bao lâu nữa cả hai sẽ lên đường tới Mexico City để tranh tài trong môn marathon xe đạp Olympic 200 km.
6-9-1968, Đà Lạt, Nam VN -- Các tay đua xe đạp Bùi Văn Hoàng (áo trắng) và Trương Kim Hùng (áo vàng) vượt qua một số binh sĩ Nam VN khi họ luyện tập tại đây ở Cao nguyên miền Trung VN. Không bao lâu nữa cả hai sẽ lên đường tới Mexico City để tranh tài trong môn marathon xe đạp Olympic 200 km.
6-9-1968, Đà Lạt, Nam VN -- Các tay đua xe đạp Bùi Văn Hoàng (áo trắng) và Trương Kim Hùng (áo vàng) vượt qua một số binh sĩ Nam VN khi họ luyện tập tại đây ở Cao nguyên miền Trung VN. Không bao lâu nữa cả hai sẽ lên đường tới Mexico City để tranh tài trong môn marathon xe đạp Olympic 200 km.
6-9-1968, Đà Lạt, Nam VN -- Các tay đua xe đạp Bùi Văn Hoàng (áo trắng) và Trương Kim Hùng (áo vàng) vượt qua một số binh sĩ Nam VN khi họ luyện tập tại đây ở Cao nguyên miền Trung VN. Không bao lâu nữa cả hai sẽ lên đường tới Mexico City để tranh tài trong môn marathon xe đạp Olympic 200 km.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác