Văn Hóa - Văn Minh Đông Sơn


Văn Hóa - Văn Minh Đông Sơn

Trồng đồng Sông Đà.

Trồng đồng Sông Đà.

Trống đồng Đông Sơn tại Selayar, Indonesia.

Trống đồng Đông Sơn tại Selayar, Indonesia.

Nhẫn đồng có hình trâu.

Nhẫn đồng có hình trâu.

Lãy nỏ bằng đồng.

Lãy nỏ bằng đồng.

Một số loại kiếm đồng Đông Sơn

Một số loại kiếm đồng Đông Sơn

Lưỡi cày đồng.

Lưỡi cày đồng.

Khóa thắt lưng bằng đồng trang trí hình rùa.

Khóa thắt lưng bằng đồng trang trí hình rùa.

Rìu đồng lưỡi hài, gót vuông.

Rìu đồng lưỡi hài, gót vuông.

Trống đồng Đông Sơn ở Tây Nguyên.

Trống đồng Đông Sơn ở Tây Nguyên.

Lọ đồng.

Lọ đồng.

Một số loại chuông đồng Đông Sơn.

Một số loại chuông đồng Đông Sơn.

Rìu đồng Đông Sơn.

Rìu đồng Đông Sơn.

Chuông đồng Đông Sơn.

Chuông đồng Đông Sơn.

Lãy nỏ và kiếm đồng.

Lãy nỏ và kiếm đồng.

Một số loại giáo đồng Đông Sơn.

Một số loại giáo đồng Đông Sơn.

Chuông đồng có hình voi.

Chuông đồng có hình voi.

Giáp ngực bằng đồng.

Giáp ngực bằng đồng.

Lãy nỏ bằng đồng.

Lãy nỏ bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Một số loại vòng, kiềng trang sức bằng đồng.

Một số loại vòng, kiềng trang sức bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Giáp chân giáp tay bằng đồng.

Đèn đồng Đông Sơn.

Đèn đồng Đông Sơn.

Thạp đồng Đào Xá.

Thạp đồng Đào Xá.

Vật dụng bằng đồng.

Vật dụng bằng đồng.


Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác