Việt Nam trong bộ tem cổ cực quý thời thuộc địa


Lịch sử Bưu chính thế giới đã ghi nhận hoạt động thư tín đã có từ thời cổ đại và là đặc quyền của giới vua chúa. Các Pharaoh Ai Cập cổ đại đã sử dụng những sứ giả để chuyển tin khắp trong và ngoài lãnh thổ của mình. Thư tín trong thời kỳ này là những tấm đất sét có khắc chữ. Có thể nói người lính truyền tin chiến thắng từ Marathon về Aten vào năm 490 (trước công nguyên) là người bưu tá đầu tiên trong lịch sử.
Ở nước ta, sau ngày 2/9/1945, bưu điện Việt Nam đã được Chính phủ cho phép in đè lên 53 mẫu tem Đông Dương, tạo thành 57 mẫu tem Việt Nam để sử dụng tạm thời. Một số mẫu tem in đè với tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, “Bưu chính”, “Quốc phòng”, “Cứu đói”, “Dân sinh”...

Ngược về thời gian Việt Nam bị đô hộ, thực dân Pháp đã sưu tầm lại những bức tem dưới đây, với nhiều địa danh trên Tổ quốc!

Nguồn ảnh: Kiến thức
Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu về Việt Nam thời thuộc địa xuất hiện trong bộ tem
Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu về Việt Nam thời thuộc địa xuất hiện trong bộ tem "Kỷ niệm Đông Dương" phát hành ở Pháp năm 1950.
Chân dung người Thượng ở Tây Nguyên.
Chân dung người Thượng ở Tây Nguyên.
Mũi Đại Lãnh ở Phú Yên.
Mũi Đại Lãnh ở Phú Yên.
Bờ xe nước sông Trà ở Quảng Ngãi.
Bờ xe nước sông Trà ở Quảng Ngãi.
Tàn tích tháp Chăm cổ ở Quy Nhơn.
Tàn tích tháp Chăm cổ ở Quy Nhơn.
Thác nước ở Đà Lạt.
Thác nước ở Đà Lạt.
Bản làng của người Thượng ở Tây Nguyên
Bản làng của người Thượng ở Tây Nguyên
Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội.
Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội.
Chân dung người phụ nữ dân tộc H'Mông ở miền núi phía Bắc.
Chân dung người phụ nữ dân tộc H'Mông ở miền núi phía Bắc.
Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.
Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác