Vụ Cướp cô dâu lầy lội nhứt trong lịch sử Trần gia


Vụ "Cướp cô dâu lầy lội nhứt trong lịch sử Trần gia"

- Bà Thiên Thành công chúa ai cũng biết là phu nhơn của Trần Quốc Tuấn - Trần Hưng Đạo,
Nhưng bà lại vốn là cô ruột của ổng , vì Quốc Tuấn là con Trần Liễu - tức anh ruột của bà Thiên Thành.

Ban đầu bà định chỉ gả cho Trung Thành Vương , mà Trung Thành Vương là con trai Nhân Đạo Vương, tính theo huyết thống bà cùng họ với gia đình Nhân Đạo Vương.

Sách chép: Nhà vua mở hội lớn 7 ngày đêm, bày các tranh về lễ kết tóc và nhiều trò chơi cho người trong triều ngoài nội đến xem, ý muốn cho công chúa Thiên Thành làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương

Sau bà bị con trai Yên Sinh Vương là Hưng Đạo Vương cướp lấy bằng cách lẻn phủ của Nhân Đạo Vương rồi vào phòng riêng của cô ruột là Thiên Thành công chúa thông dâm
Sau vì mặt mũi hoàng tộc và lời cầu xin của Thụy Bà ( dưỡng mẫu của Trần Quốc Tuấn) vua buộc hồi hôn với gia đình Nhân Đạo Vương và gả Thiên Thành cho Tuấn , Vua còn bồi thường hôn ước cho Nhân Đạo vương chết bà luôn !

Sử chép:

Trước đó, vua cho công chúa Thiên Thành đến ở trong dinh Nhân Đạo Vương (Nhân Đạo Vương là cha Trung Thành Vương). Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng.

Công chúa Thuỵ Bà (chị ruột của Thái Tông, cô của Quốc Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con) liền đến gõ cửa điện cáo cấp. Người coi cửa vội vào tâu. Vua hỏi có việc gì, Thuỵ Bà trả lời:

“Không ngờ Quốc Tuấn ngông cuồng càn rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo đã bắt giữ hắn rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng thương, sai người đến cứu”.

Vua vội sai nội nhân đến dinh Nhân Đạo Vương.

Đến nơi, thấy yên lặng, bèn vào chỗ Thiên Thành, thì thấy Quốc Tuấn đã ở đấy. Nhân Đạo bấy giờ mới biết chuyện.

Hôm sau, Thuỵ Bà dâng 10 mâm vàng sống, tâu rằng:

“Vì vội vàng nên không sắm được đủ lễ vật”. Vua bắt đắc dĩ phải gả công chúa Thiên Thành cho Quốc Tuấn, lấy 2000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để hoàn lại sính vật cho Trung Thành Vương.

Điều này thật là lỗi ở Quốc Tuấn thiếu niên khinh bạc, nhưng cũng do gia phong bất chính của nhà Trần, ai ai cũng thế cả, nên không biết dâm loạn là đáng hổ thẹn nữa.

Theo lẽ thường của tạo hóa và gia phong lễ giáo dâm ô cận huyết thống là trái đạo lý trời đất
Mà "Trái ý trời" là đại tội
Hậu duệ của kết quả cận huyết thống luôn là quái thai bịnh tật
Ngày nay khoa học cũng đã chứng minh rồi

Nhà Trần thời đó trên dưới xảy ra hon 40 vụ quái thai và binh tật.
Đó là cái giá phải trả cho sự coi " loạn luân " là bình thường vì được " Nhà Trần cho phép "

Nguồn tham khảo : Đại Việt Tiêu Án 1775 - Ngô Thỳ SỹNguồn : Page Sử Nước Nam

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác