Vụ Thảm Sát tại Đắk Sơn, Năm 1967


Đây là một cuộc tàn sát dân thiểu số gày 5 tháng 12 năm 1967, một cuộc tàn sát dân đẩm máu nhất của chiến tranh Việt Nam thời đó đã xảy ra tại làng Dắk Sơn

Posted by Admin ĐN
Một người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn. Posted by Admin ĐN
Một người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn.
Posted by Admin ĐN
Em bé 3 tuổi tên Dieu Do sống sót cuộc tàn sát đang khóc.  Em bây giờ đã mất nhà mất cha.  Hình chụp ngày 6 tháng 12 năm 1967. WAR & CONFLICT BOOK #:  425 Film Posted by Admin ĐN
Em bé 3 tuổi tên Dieu Do sống sót cuộc tàn sát đang khóc. Em bây giờ đã mất nhà mất cha. Hình chụp ngày 6 tháng 12 năm 1967.
WAR & CONFLICT BOOK #: 425 Film
Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnards) bị đốt cháy tại Đắk Sơn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnards) bị đốt cháy tại Đắk Sơn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Những người dân làng còn sống sót tại Đắk Sơn. Hình của The Viehtam Center Archive. Posted by Admin ĐN
Những người dân làng còn sống sót tại Đắk Sơn.
Hình của The Viehtam Center Archive.
Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn được bọc lại để sửa soạn đem chôn.  Những xác này tìm được từ một căn hầm trú ẩn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn được bọc lại để sửa soạn đem chôn. Những xác này tìm được từ một căn hầm trú ẩn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Những người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại làng Đắk Sơn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Những người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại làng Đắk Sơn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Xác người dân Thượng (Montagnard) bị giết tại Đắk Sơn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Xác một đàn bà người Thượng (Montagnard) bị  đốt cháy tại Đắk Sơn. Hình của The Vietnam Center Archive Posted by Admin ĐN
Xác một đàn bà người Thượng (Montagnard) bị đốt cháy tại Đắk Sơn.
Hình của The Vietnam Center Archive
Posted by Admin ĐN
Một em bé bị thương vì cháy tại Đắk Sơn đang được một bệnh nhân khác tại bệnh viện Sông Ba, cõng tới chổ nghĩ ngơi tạm thời.
Một em bé bị thương vì cháy tại Đắk Sơn đang được một bệnh nhân khác tại bệnh viện Sông Ba, cõng tới chổ nghĩ ngơi tạm thời.
Lính Mỹ đang băng qua Sông Bé để tới làng Đắk Sơn một tuần sau vụ thảm sát đã xảy ra. Hình của Jim Feltz Posted by Admin ĐN
Lính Mỹ đang băng qua Sông Bé để tới làng Đắk Sơn một tuần sau vụ thảm sát đã xảy ra.
Hình của Jim Feltz
Posted by Admin ĐN
Dân Thượng (Montagnard) tại vùng Sông Bé. Hình của Jim Feltz Posted by Admin ĐN
Dân Thượng (Montagnard) tại vùng Sông Bé.
Hình của Jim Feltz
Posted by Admin ĐN
Đường vào Đắk Sơn với Núi Ba Ra phía xa. Hình chụp một tuần sau đó. Hình của Jim Feltz Posted by Admin ĐN
Đường vào Đắk Sơn với Núi Ba Ra phía xa. Hình chụp một tuần sau đó.
Hình của Jim Feltz
Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn. Hình chụp một tuần sau đó. Hình của Jim Felz Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn. Hình chụp một tuần sau đó.
Hình của Jim Felz
Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn  Hình chụp một tuần sau đó. Hình của Jim Felz Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn
Hình chụp một tuần sau đó.
Hình của Jim Felz
Posted by Admin ĐN
Hoả tiễn lựu đạn B41 bỏ lại làng. Hình của Jim Feltz Posted by Admin ĐN
Hoả tiễn lựu đạn B41 bỏ lại làng.
Hình của Jim Feltz
Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn   Posted by Admin ĐN
Nhà bị thiêu hủy tại làng Đắk Sơn

Posted by Admin ĐN
Xác dân làng Đắk Sơn nằm la liệt khắp nơi. Posted by Admin ĐN
Xác dân làng Đắk Sơn nằm la liệt khắp nơi.
Posted by Admin ĐN
Hai em bé dân làng Đắk Sơn Posted by Admin ĐN
Hai em bé dân làng Đắk Sơn
Posted by Admin ĐN
Hình trâu ngâm nước sông trên đường từ làn Đắk Sơn trở về căn cứ MACV của Mỹ. Posted by Admin ĐN
Hình trâu ngâm nước sông trên đường từ làn Đắk Sơn trở về căn cứ MACV của Mỹ.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác