Vũng Tàu ngày xưa


Vũng Tàu năm 1967-70. Trường Thiếu Sinh Quân dưới thời VNCH. Đường Phan Thanh Giản. Nguyễn Thái Học St. 1968 - Photo by Peter Edwards ( nay là đường BaCu). Vũng Tàu 1969. Posted by Admin ĐN Chợ Vũng Tàu 1966. Hình của Ned Tindale. Posted by Admin ĐN Chợ Vũng Tàu 1971. Hình của Ivan Bunn. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1971. Hình của Ivan Bunn. Posted by Admin ĐN Xe đò từ Vũng Tàu vô Sài Gòn, 1966. Hình của Ned Tindale. Posted by Admin ĐN Bạch Dinh. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966 Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966 Vũng Tàu Beach - Phot by Timothy McCullough - Nov 1966 Lô Tô Bãi Trước - Phot by Timothy McCullough - Mar 1967 Bãi biển dưới chân Bạch Dinh thời Pháp Thuộc. Posted by Admin ĐN Bạch Dinh 1970 Posted by Admin ĐN Bạch Dinh 1970. Posted by Admin ĐN Bạch Dinh - 1968. Photo by Peter Edwards. Posted by Admin ĐN Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966/67. Posted by Admin ĐN Đường qua núi nhỏ - 1966/67. Posted by Admin ĐN Bãi Dứa Vũng Tàu - 1966-67. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu - 1966/67 Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Bãi Sau - Nov 1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Sau - Nov 1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Sau - Nov 1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Sau Vũng Tàu - 1966/67. Posted by Admin ĐN Bãi Sau Vũng Tàu - 1970. Photo by Artzkat Posted by Admin ĐN Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. Photo by Artzkat Posted by Admin ĐN Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. Photo by Artzkat Posted by Admin ĐN Bãi Tàu Đắm - Gần Hòn Bà, 1970. Photo by Artzkat Posted by Admin ĐN Bãi Thùy Vân - Vũng Tàu, 1967-70. Photo by Stan Middleton Posted by Admin ĐN Bãi Thùy Vân, 1968. Photo by Stan Middleton Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Bãi Thuỳ Vân. Posted by Admin ĐN Bãi Trước. Posted by Admin ĐN Bãi Trước - 11-1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước2 1965-66. Hình của Ansis Platacis Posted by Admin ĐN Bãi Trước - 11-1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước - 11-1966. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước, 1968. Photo by Stan Middleton Posted by Admin ĐN Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước với Honolulu Kiốt - 3-1967. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước, 3-1967. Photo by Timothy McCullough Posted by Admin ĐN Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72. Photo by John A. Hansen Posted by Admin ĐN Bãi Trước Vũng Tàu, 1965-72. Photo by John A. Hansen Posted by Admin ĐN Phi hành đoàn C-7 Caribou của quân đội hoàng gia Úc tại phi trường Vũng Tàu. Posted by Admin ĐN 15/12/1969 - Nữ quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu. Posted by Admin ĐN 15/12/1969 - Quân nhân VNCH trong một lớp học của trường truyền tin tại Vũng Tàu. Posted by Admin ĐN Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1960. Posted by Admin ĐN Không ảnh Vũng Tàu thập niên 1930. Posted by Admin ĐN Chợ Vũng Tàu. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968 Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Hình của Jeanette Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ. Hình của Jeanette Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ. Hình của Jeanette Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Nhà nghỉ mát của Mỹ. Hình của Jeanette Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Bãi Tầu Đắm, gần Hòn Bà. Posted by Admin ĐN Chợ Vũng Tàu 1968. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968 Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968 Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968 Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968 Posted by Admin ĐN Bãi Trước 1967-1970 Hình của Stan Middleton Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Hình của Stan Middleton Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Hình của Stan Middleton Posted by Admin ĐN Phật Bửu Tự 1968. Hình của Stan Middleton Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1966. Hình của Mike Dakin Posted by Admin ĐN Vũng Tàu thập niên 1960. Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Bãi Trước Vũng Tàu 1965-72. Hinì ca John A. Hansen Posted by Admin ĐN Khu nghỉ mát của quân đội Nam Hàn. Hình của Peter Edwards Posted by Admin ĐN Vũng Tàu 1968. Hình của Stan Middleton Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN Vũng Tàu - 1966/67. Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác