Vũng Tàu xưa trước 75


Những hình ảnh Vũng Tàu hồi xưa trước 75 ,chọn và gom về từ kho hình xưa của nhiều cựu quân nhân Úc Đại Lợi hồi xưa ở Vũng Tàu chụp được .
Chỉ là những hình ảnh bình dân trong cuộc sống của Vũng Tàu hồi xưa ,xem để nhớ và để biết .
Những gì Ròm còn nhớ được đã có chú thích cho hình ảnh trong stt bài post bên FB của Ròm .Nếu các bạn xem coi đọc còm thì sẽ thấy được lời chú thích cho hình xưa .
Nguồn :

Vũng Tàu xưa trước 75
Vũng Tàu xưa trước 75
Bia Đá trước Hội trường VT
Vũng Tàu xưa trước 75
Bia Đá trước Hội trường VT
Vũng Tàu xưa trước 75
Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Trường Lý Thường Kiệt ngã tư Nguyễn Thái Học - Lý Thường Kiệt
Vũng Tàu xưa trước 75
Mắm ruốc Bà Giáo Thảo
Vũng Tàu xưa trước 75
Mắm ruốc Bà Giáo Thảo
Vũng Tàu xưa trước 75
Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Dưới chân Núi Lớn , Dinh Ông Thương
Vũng Tàu xưa trước 75
Dưới chân Núi Lớn , Dinh Ông Thương
Vũng Tàu xưa trước 75
Dưới chân Núi Lớn , Dinh Ông Thương
Vũng Tàu xưa trước 75
Bến ghe cá Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Dưới chân Núi Lớn , Dinh Ông Thương
Vũng Tàu xưa trước 75
Bến xye lam và Taxi Bãi Sau
Vũng Tàu xưa trước 75
Cấu Đá dưới chân Núi Nhỏ
Vũng Tàu xưa trước 75
Hội Trường cửa Tây chợ VT
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Sân Vận Động Lam Sơn
Vũng Tàu xưa trước 75
Khu Niết Bàn Tịnh Xá , chân Núi Nhỏ
Vũng Tàu xưa trước 75
Khu Niết Bàn Tịnh Xá , chân Núi Nhỏ
Vũng Tàu xưa trước 75
Khu Niết Bàn Tịnh Xá , chân Núi Nhỏ
Vũng Tàu xưa trước 75
Khu Niết Bàn Tịnh Xá , chân Núi Nhỏ
Vũng Tàu xưa trước 75
Ghế bố Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Ghế bố Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Ghế bố Bãi Trước
Vũng Tàu xưa trước 75
Ghế bố Bãi TrướcNguồn : Page Sài Gòn Trước 1975

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác