Vương quốc Xơ Đăng


Vương quốc Xơ Đăng (tiếng Pháp: Royaume des Sedangs; đôi lúc được gọi là vương quốc của người Xơ Đăng hay vương quốc của tất cả các dân tộc Xơ Đăng - là một thực thể chính trị tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, được thành lập bởi nhà thám hiểm Pháp Charles-Marie David de Mayréna ở cuối thế kỷ 19. Vương quốc Sedang nằm trong khoảng khu vực Tây Nguyên hiện nay.

Khẩu hiệu quốc gia: Jamais céder, toujours d'aidant.
Tiếng Việt: Không bao giờ đầu hàng, luôn luôn giúp đỡ.
Thủ đô: Pelei Agna
Thể chế chính trị: Quân chủ
Vị trí: Khu vực Tây nguyên
Ngày thành lập: 3 tháng 6, 1888
Người đứng đầu nhà nước: Vua Marie thứ nhất (Charles-Marie David de Mayréna)
Ngôn ngữ: Tiếng Xơ Đăng và tiếng Pháp
Đơn vị tiền tệ: Math / Mouk

Vương quốc Sedang cuối cùng bị Cộng hòa Pháp và xứ bảo hộ An Nam thuộc Pháp của họ sát nhập, dù không được chính quyền hay dân chúng Sedang chấp thuận.

Nhà văn và cũng là nghị sĩ Pháp André Malraux viết một cuốn tiểu thuyết không xuất bản về Mayréna mang tên La Condition Humaine. Nam tước de Clappique, cũng viết một kịch bản phim về ông (trong Anti-mémoires bởi Malraux).
Sau khi vương quốc Xơ Đăng được thành lập, Mayréna phong tước quý tộc cho hàng chục người khác nhau. Vương quốc Xơ Đăng đầu tiên có xuất bản một bộ tem. Bộ tem này được in hai lần, lần đầu năm 1888. Và lần thứ hai năm 1889, tuy nhiên, ở lần thứ 2, do Mayréna không trả tiền cho xưởng in, bộ tem không được xuất bản sang Đông Dương mà được xưởng in bán lại cho các nhà sưu tập tem ở châu Âu.
Sau khi vương quốc Xơ Đăng được thành lập, Mayréna phong tước quý tộc cho hàng chục người khác nhau. Vương quốc Xơ Đăng đầu tiên có xuất bản một bộ tem. Bộ tem này được in hai lần, lần đầu năm 1888. Và lần thứ hai năm 1889, tuy nhiên, ở lần thứ 2, do Mayréna không trả tiền cho xưởng in, bộ tem không được xuất bản sang Đông Dương mà được xưởng in bán lại cho các nhà sưu tập tem ở châu Âu.
Quốc huy
Quốc huy

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác