Xe Đạp Gắn Máy Vê Lô Xô Lếch (VeloSolex) tại Việt Nam


Xe đạp gắn máy xăng Vê Lô Xô Lếch (VeloSolex) được sản xuất bởi công ty Solex của Pháp tại thành phố Ba Lê. Loại xe này hết được sản xuất từ năm 1946 cho tới năm 1988 với tổng cộng khoảng 8 triệu chiếc. Với bình xăng chứa 1.4 lít xăng trộn với khoảng 2-3% dầu, loại xe này có thể chạy xa tới 100km với vận tốc tối đa khoảng 33km/giờ. Kể từ năm 2005, xe đạp gắn máy Vê Lô Xô Lếch được sản xuất trở lại tại Pháp nhưng với máy chạy bằng điện chứ không phải bằng xăng.

Xe Vê Lô Xô Lếch bắt đầu xuất hiện tại Đông Dương vào năm 1950, sau khi công ty Jean Comte Establishments nhập cảng 45 chiếc đầu tiên vào ba nước, Lào, Cam Bốt, và Nam Việt Nam. Xe Vê Lô Sô Lếch rất thịnh hành trong các thành phố của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, Huế, và Đà Nẳng (Tourane). Câu chuyện của xe này tại Việt Nam đã chấm dứt vào năm 1975 với sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Việt Nam.

Nguồn: http://cyclo60.pagesperso-orange.fr/solex-vietnam-1.html của Jean-Claude Toudy.
PS: Ông Jean-Claude Toudy là một người Pháp nhưng rất yêu chuộng Việt Nam, và cũng là một người vừa mới vô trang LSVNQA này.

Posted by Admin ĐN

Hình chụp tại Sài Gòn trong tờ quảng cáo của công ty nhập cảng xe Vê Lô Xô Lếch, Jean Comte.  Trụ sở bán xe tại Sài Gòn và Nam Vang.Posted by Admin ĐN

Hình chụp tại Sài Gòn trong tờ quảng cáo của công ty nhập cảng xe Vê Lô Xô Lếch, Jean Comte. Trụ sở bán xe tại Sài Gòn và Nam Vang.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Posted by Admin ĐN

Một người đàn bà Việt Nam với xe Vê Lô Xô Lếch 45 vào năm 1950. Hình chụp tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Một người đàn bà Việt Nam với xe Vê Lô Xô Lếch 45 vào năm 1950. Hình chụp tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Một người đàn bà Việt Nam với xe Vê Lô Xô Lếch 660 vào năm 1956.Posted by Admin ĐN

Một người đàn bà Việt Nam với xe Vê Lô Xô Lếch 660 vào năm 1956.
Posted by Admin ĐN

Hình chụp các em bé và xe Vê Lô Xô Lếch đằng sau, tại Hà Nội năm 1952.Posted by Admin ĐN

Hình chụp các em bé và xe Vê Lô Xô Lếch đằng sau, tại Hà Nội năm 1952.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lết 45 tại Chợ Lớn năm 1952.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lết 45 tại Chợ Lớn năm 1952.
Posted by Admin ĐN

Hai nữ sinh và xe Vê Lô Xô Lếch.Posted by Admin ĐN

Hai nữ sinh và xe Vê Lô Xô Lếch.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 1400 trên đường Tự Do.  Đường Rue Catinat cũ và sau này là đường Đồng Khởi.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 1400 trên đường Tự Do. Đường Rue Catinat cũ và sau này là đường Đồng Khởi.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch 1400 trên đường Nguyễn Huệ (đại lộ Charner xưa).Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch 1400 trên đường Nguyễn Huệ (đại lộ Charner xưa).
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước trường Trưng Vương.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước trường Trưng Vương.
Posted by Admin ĐN

Hình quảng cáo xe Vê Lô Xô Lếch 2200 tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Hình quảng cáo xe Vê Lô Xô Lếch 2200 tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Hình quảng cáo xe Vê Lô Xô Lếch 2200 tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Hình quảng cáo xe Vê Lô Xô Lếch 2200 tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Tiệm sửa xe Vê Lô Xô Lếch tại Chợ Lớn.Posted by Admin ĐN

Tiệm sửa xe Vê Lô Xô Lếch tại Chợ Lớn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước toà đô chính của Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước toà đô chính của Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch và xe Peugoet 403 tại Sài Gòn, năm 1963.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch và xe Peugoet 403 tại Sài Gòn, năm 1963.
Posted by Admin ĐN

Ba chiếc xe Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Ba chiếc xe Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch cùng với đoàn xe gắn máy kêu gọi dân đi bỏ phiếu bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội, năm 1967.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch cùng với đoàn xe gắn máy kêu gọi dân đi bỏ phiếu bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội, năm 1967.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 1700 và xe Peugoet Dauphine trước nhà hát lớn Sài Gòn, năm 1963.  Chắc là vào lúc đảo chính TT Diệm.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 1700 và xe Peugoet Dauphine trước nhà hát lớn Sài Gòn, năm 1963. Chắc là vào lúc đảo chính TT Diệm.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Tự Do.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Tự Do.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước toà nhà Bưu Điện Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước toà nhà Bưu Điện Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trên đường Nguyễn Huệ.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trên đường Nguyễn Huệ.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước hotel Caravelle và quán cafe Givral, năm 1960.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trước hotel Caravelle và quán cafe Givral, năm 1960.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1960.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1960.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Lê Lợi, Sài Gòn năm 1960.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch trên đường Lê Lợi, Sài Gòn năm 1960.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch vào năm 1964.Hình của Tom Langley (đơn vị 64 Công Binh Hoa Kỳ)Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch vào năm 1964.
Hình của Tom Langley (đơn vị 64 Công Binh Hoa Kỳ)
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch vào năm 1964.Hình của Tom Langley (đơn vị 64 Công Binh Hoa Kỳ)Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch vào năm 1964.
Hình của Tom Langley (đơn vị 64 Công Binh Hoa Kỳ)
Posted by Admin ĐN

Hai phụ nữ trên xe Vê Lô Xô Lếch 3800 tại một vùng gần biển.Posted by Admin ĐN

Hai phụ nữ trên xe Vê Lô Xô Lếch 3800 tại một vùng gần biển.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn, năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 2200 trên đường Tự Do, Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Xe Vê Lô Xô Lếch 2200 trên đường Tự Do, Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước dinh Độc Lập, Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước dinh Độc Lập, Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước nhà thờ Đức Bà.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch trước nhà thờ Đức Bà.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Cần Thơ trước nhà băng, năm 1968.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Cần Thơ trước nhà băng, năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch 3800 tại tại Cần Thơ, năm 1968.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch 3800 tại tại Cần Thơ, năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Mỹ Tho, năm 1969.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch tại Mỹ Tho, năm 1969.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch chưng bày tại một quán piano ở TP. Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch chưng bày tại một quán piano ở TP. Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch chưng bày tại một quán piano ở TP. Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch chưng bày tại một quán piano ở TP. Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.
Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.
Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.
Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.
Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.Posted by Admin ĐN

Tại vài gốc đường Sài Gòn, người ta có thể tìm được những chiếc xe Vê Lô Xô Lếch xưa nhưng vẫn còn chạy.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch treo lên trần nhà để chưng bày.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch treo lên trần nhà để chưng bày.
Posted by Admin ĐN

Diễn hành xe Vê Lô Xô Lếch, năm 2007.Posted by Admin ĐN

Diễn hành xe Vê Lô Xô Lếch, năm 2007.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch với người mẫu.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch với người mẫu.
Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch diễn hành tại Sài Gòn.Posted by Admin ĐN

Vê Lô Xô Lếch diễn hành tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác