Xe kéo ngày xưa


Hình ảnh những người phu xe kéo oằn lưng "chở" khách, một biểu tượng sâu sắc cho sự phân biệt giai tầng khiến mình liên tưởng đến hình ảnh biếm họa người nông dân Pháp trước cách mạng cõng trên lưng 2 tầng áp bức là tăng lữ và quý tộc cung kiếm.
Album bao gồm những bức ảnh quý do bác Nguyễn Ngọc Chính - tác giả của Hồi ức một đời người cung cấp.
Xe kéo Hà Nội (1900)
Xe kéo Hà Nội (1900)
Hãng xe kéo Hà Nội
Hãng xe kéo Hà Nội
Xe kéo Hà Nội
Xe kéo Hà Nội
Những bác phu chầu chực miếng cơm manh áo
Những bác phu chầu chực miếng cơm manh áo
Xe kéo trước Nhà hát Thành phố
Xe kéo trước Nhà hát Thành phố
Xe kéo trước Nhà thờ Đức bà
Xe kéo trước Nhà thờ Đức bà

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác